Obsah

Aktuality

10.05.2024

Rozhodnutí o přijetí do MŠ pro šk. rok 2024/2025

Zápis do MŠ proběhl dne 10.5.2024

Detail

22.04.2024

Učíme se číst

Čtení s porozuměním je jedna z nejdůležitějších kompetencí školáka - zde je možné zhlédnout internetového průvodce propagace čtenářské gramotnosti

Detail

08.03.2024

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

Ve čtvrtek 4.4.2024 se těšíme na všechny budoucí prvňáčky :-)

Detail

O škole

souc_skolaZákladní škola v Bělčicích je plně organizovaná, s devíti ročníky a na prvním stupni se spojenými třídami. V budově základní školy na náměstí J. Kučery se vyučují děti od první do deváté třídy. Škola v Bělčicích má k dispozici dvě budovy, a to historickou budovu na náměstí obce a pavilónovou budovu mateřské školy.

Naše škola je spádová, to znamená, že se sem sjíždějí děti z řady okolních obcí: Bělčic, Tisova, Újezdce, Záhrobí, Závišína, Hornosína, Podruhlí, Hostišovic, Drahenického Malkova, případně i z Dobšic, Bezdědovic i dalších okolních obcí.

V budově základní školy na náměstí J. Kučery se vyučují děti od první do deváté třídy. V budově mateřské školy máme školní dílnu a školní cvičnou kuchyňku. Pro tělesnou výchovu dětí používáme fotbalové hřiště, hřiště u bytovek, místní sokolovnu a školní dvůr.

Škola je zapojena do projektů

20222023,20242020

Od 1.9.2023 - 31.8.2025 je naše škola realizátorem projektu číslo CZ.02.02.XX/00/22_002/0005183 s názvem „Šablony OP JAK 23/24“, který je spolufinancován Evropskou unií.

 

Projekt je zaměřen zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání. Dále pak na zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně

usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

 

Celková výše podpory činí 1 014 822 Kč

 

 

 -Digitalizace
eu

"EU peníze školám"

"Zlepšení podmínek pro implementaci inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na ZŠ"

"Ovoce do škol"

"Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách"

"Školní mléko"

"OP VVV - Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose

Vybavení specializovné učebny s dílnami (466.34 kB)

Doučování žáků škol


Evropská unie

EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

Integravaný regionální operační program

 

MMR

Projekt

"Rekonstrukce odborných učeben v ZŠ a MŠ Bělčice"

je spolufinancován Evropskou unií.

Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.


Evropská uniePublicita dílnyMas

Místní akční plán rozvoje vzdělávání Blatensko II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010653

 

Národní plán doučování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy proto připravilo Národní plán doučování, který pomůže zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky. Plán podporuje všechny základní a střední školy a konzervatoře v České republice v realizaci individuálního i skupinového doučování žáků. Ve školním roce 2022/023 bude přímé doučování žáků probíhat do 31. 12. 2022, poté do 31.8.2023.

Logo MŠMTNárodní plánlogo Fin. EU

 

 

Čepro a.s.

Čepro, a.s. je sponzorem vybavení šatny školní družiny naší školy.

 

OmbudsmanOmbudsman