Obsah

Informace

V týdnu od 12.4.2021 do 16.4.2021 prezenční výuka pro 4. a 5.ročník ZŠ (1., 2. a 3.ročník distanční výuka).

V týdnu od 19.4.2021 do 23.4.2021 prezenční výuka pro 1., 2. a 3.ročník ZŠ (4. a 5.ročník distanční výuka).

Střídání po týdnech platí do odvolání.

 

Informace k testování

Leták pro žáky (344.28 kB)

Leták pro rodiče (546.09 kB)

MŠMT - informace pro rodiče

MŠMT - informace pro žáky

Instruktážní video (25.61 MB)

Instruktážní video na youtube.cz

 

Zápis do 1.třídy pro školní rok 2021/2022

Vzhledem k dosud platným mimořádným opatřením proběhne zápis do 1.třídy pro školní rok 2021/2022 distančním způsobem v období od 6.4.2021 do 30.4.2021 - viz "Vyhláška k zápisu do 1.třídy pro školní rok 2021/2022 (1.94 MB)".

Veškeré tiskopisy potřebné k zapsání dítěte do 1.třídy jsou zde ke stažení, pokud nemáte možnost tiskopisy stáhnout a vytisknout budou k dispozici ve vestibulu školy, případně vám budou osobně předány po telefonické domluvě (723 421 534).

 

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (108.43 kB)

Žádost o odklad (105.15 kB)

Dotazník pro rodiče žáka 1.ročníku ZŠ (3.34 MB)

Dotazník pro matriku školy (178.18 kB)

Informovaný souhlas (rodné číslo) (212.16 kB)

Potřeby pro prvňáčky (210.88 kB)

Přihláška do školní družiny (2.18 MB)

V okamžiku, kdy nám to epidemiologická situace umožní, uspořádá škola pro vaše děti "Den otevřených dveří s pohádkovými postavičkami pro budoucí prvňáky".

O termínu budete včas informováni.

 

Od 1.3.2021 je podle nařízení vlády uzavřena do odvolání základní škola pro prezenční výuku, všechny ročníky se vyučují distančně.

Od 1.3.2021 je podle nařízení vlády uzavřena do odvolání mateřská škola.

Od 1.3.2021 je podle nařízení vlády uzavřena do odvolání školní družina.

 

Aktuální informace k ošetřovnému

 https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

 

Nařízení vlády ze dne 26.2.2021 (144.13 kB)

Stránky MŠMT ČR

Opatření MŠMT ČR k přijímacímu řízení na střední školy (257.41 kB)

Úprava termínů jednotné přijímací zkoušky. (187.36 kB)

Aktuality k přijímacímu řízení na SŠ (932.27 kB)

lletákleták

OmbudsmanOmbudsman

O škole

souc_skolaZákladní škola v Bělčicích je plně organizovaná, s devíti ročníky a na prvním stupni se spojenými třídami. V budově základní školy na náměstí J. Kučery se vyučují děti od první do deváté třídy. Škola v Bělčicích má k dispozici dvě budovy, a to historickou budovu na náměstí obce a pavilónovou budovu mateřské školy.

Naše škola je spádová, to znamená, že se sem sjíždějí děti z řady okolních obcí: Bělčic, Tisova, Újezdce, Záhrobí, Závišína, Hornosína, Podruhlí, Hostišovic, Drahenického Malkova, případně i z Dobšic, Bezdědovic i dalších okolních obcí.

V budově základní školy na náměstí J. Kučery se vyučují děti od první do deváté třídy. V budově mateřské školy máme školní dílnu a školní cvičnou kuchyňku. Pro tělesnou výchovu dětí používáme fotbalové hřiště, hřiště u bytovek, místní sokolovnu a školní dvůr.

Škola je zapojena do projektů

eu

"EU peníze školám"

"Zlepšení podmínek pro implementaci inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na ZŠ"

"Ovoce do škol"

"Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách"

"Školní mléko"

"OP VVV - Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3"


Evropská unie

EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

Integravaný regionální operační program

 

MMR

Projekt

"Rekonstrukce odborných učeben v ZŠ a MŠ Bělčice"

je spolufinancován Evropskou unií.

Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.


Evropská unieMas

Místní akční plán rozvoje vzdělávání Blatensko II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010653

 

Čepro a.s.

Čepro, a.s. je sponzorem vybavení šatny školní družiny naší školy.