Obsah

Stručný nástin historie školství v Bělčicích

První informace a zmínka o škole v Bělčicích jsou již z poloviny 17.století. V roce 1818 vyhořela velká část Bělčic a obec začala uvažovat o stavbě nové školní budovy. V této době, kdy Bělčice vlastně školu neměly byly dítka vyučována v hostinci na náměstí a zde také bydlel místní učitel. Nová školní budova se začala stavět až v roce 1822 a na počest stavitele a místních radních je nutno dodat, že je dokončena a vysvěcena již následujícího roku. Její slavnostní otevření spojené se mší se konalo 29.6.1823 a škola má pouze přízemí. Již po krátké době svojí kapacitou nestačila a bylo rozhodnuto o její přístavbě o jedno patro. Tato úprava je provedena v roce 1864. Další přestavba této školy byla uskutečněna v roce 1896, kdy se mimo vnitřní přestavby přistavělo další patro a škola je nyní dvoupatrová. Tato přestavba je poslední v historii a tak jak byla budova v roce 1896 postavená vypadá vlastně až do dnešních dnů. Od této doby celé generace žáků a učitelů čekají na výstavbu nové školy v Bělčicích.

Mateřskou školu v Bělčicích nejprve nahrazoval zemědělský útulek dětí, který byl umístěn v domě číslo 150 „U Patů“. V roce 1950 je přemístěn do „Tůmovny“ v domě číslo 215. V roce 1952 MNV rozhodl o zřízení mateřské školy, která měla být v domě č.72, na její provoz však nebyly uvolněny finanční prostředky. O tři roky později, 15.srpna 1955, je v Bělčicích konečně otevřena mateřská škola v Újezdecké ulici č.p. 18. Byla vytápěna kamny, měla suché WC a malou zahradu. 15.listopadu 1962 byla přemístěna do zadaptované budovy č.p. 37 v téže ulici, kde již bylo ústřední topení, vodovod a velká zahrada.  Pro neustále se zvyšující počet dětí bylo v září 1974 umístěno další oddělení pro děti předškolního věku v bytové jednotce tehdejšího místního národního výboru. V září 1974 byla brigádnicky, v akci Z, zahájena stavba nynější mateřské školy. Jde o komplex nepodsklepených budov pavilonového typu. Přední budova je jednopodlažní, pro dvě třídy. V přilehlém pavilonu je školní kuchyně, která zajišťuje celodenní stravování pro mateřskou školu a obědy pro základní školu. V pavilonu za kuchyní je prostor pro třetí třídu mateřské školy. 1.prosince 1979 byl slavnostně zahájen provoz v nové mateřské škole se třemi třídami pro 80 dětí. Ve školním roce 1983 - 1984 se snížil počet zapsaných dětí. V provozu zůstávají dvě třídy a v prostoru pro třetí třídu je umístěna jídelna základní školy. Ložnice v tomto oddělení i nadále slouží mateřské škole jako tělocvična. Později se snížil počet dětí na jednu třídu a v tělocvičně mateřské školy je zřízena školní dílna.

Od 1.září 1962 byla při škole zřízena družina mládeže a je umístěna v budově MNV. V roce 1965 je přestěhována z MNV do učebny první třídy. Později je přemístěna do budovy v Újezdecké ulici č. 37 a v roce 1996 je o prázdninách přestěhována do budovy mateřské školy.

První zmínku o školní jídelně lze datovat do roku 1906, kdy byla zřízena polévková kuchyně. Stálá školní kuchyň je zřízena v roce 1968 v Újezdecké ulici a obědy jsou pro školní děti převáženy do jídelny na náměstí v domě číslo 9. V roce 1979 v souvislosti s dostavěním budovy pro mateřskou školu je sem přestěhována i školní kuchyně a později i školní jídelna.

Podrobnější informace o školství v Bělčicích lze najít na internetových stránkách z historie obce a školy.

Unikátní fotografie Bělčic z doby, kdy škola měla jenom jedno patro

Unikátní fotografie Bělčic z doby, kdy škola měla jenom jedno patro

Procházka městem Bělčice a okolím

Střípky z historie školy v městě Bělčice

Útržky z historie a života v městě Bělčice 

Různé zajímavosti z města Bělčice

Fotografie ze starých Bělčic

Obecní a školní kroniky, matriční knihy a ostatní digitalizované dokumenty v archivu