Obsah

Mateřská škola

msMateřská škola je umístěna v klidné části městečka uprostřed přírody.

V současné době využívá mateřská škola pouze přízemí patrové budovy, protože do oddělení je zapsáno 28 dětí.

Do mateřské školy jsou přijímány dětí od tří do šesti let věku, mladší děti pouze se souhlasem lékaře. Při dosažení věku tří let je dítě přijato podmínečně s ohledem na adaptaci na kolektiv. Jinak jsou přednostně přijímáni předškoláci a děti zaměstnaných rodičů.

Od 1.1.2003 se mateřská škola stala součástí právního subjektu Základní škola a Mateřská škola Bělčice.

ms_loznice

ms_trida

Vzdělávací činnost je mateřské škole založena na přímých zážitcích dětí, na jejich samostatné činnosti, vychází se z dětské zvídavosti a potřeby objevovat. Je dán dostatek prostoru pro spontánní aktivity a dětské plány a zajišťujeme dostatečnou možnost projevovat se přirozeným dětským způsobem. Cílem není jen osvojení poznatků a dovedností, ale i vytváření obecnějších způsobilostí jako jsou prožitky, zkušenosti, hodnoty a postoje, které si dítě trvale osvojí a které je připraveno uplatňovat v dalším životě mimo školu. Snahou je využít všechny dostupné poznatky z výchovy a vzdělávání malých dětí tak, aby naši školu opouštěl zdravě sebevědomý, ukázněný a všestranně připravený človíček. Naší snahou je aby byl pravdivý název knihy amerického spisovatele Roberta

Fulghuma:

"Všechno, co opravdu potřebuji znát k životu, jsem se naučil v mateřské škole."