Obsah

Mateřská škola

 

Informace

Provoz MŠ od 10.5.2021 pro všechny děti.

 

Informace k testování

Leták pro žáky (344.28 kB)

Leták pro rodiče (546.09 kB)

MŠMT - informace pro rodiče

MŠMT - informace pro žáky

Instruktážní video (25.61 MB)

Instruktážní video na youtube.cz

 

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022

Vzhledem k dosud platným mimořádným opatřením proběhne zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022 distančním způsobem v období od 3.5.2021 do 14.5.2021 - viz "Vyhláška k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2021/2022 (1.96 MB)".

Veškeré tiskopisy potřebné k zapsání dítěte do mateřské školy jsou zde ke stažení, pokud nemáte možnost tiskopisy stáhnout a vytisknout budou k dispozici ve vestibulu školy, případně vám budou osobně předány po telefonické domluvě (723 421 534).

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (107.26 kB)

Žádost o přijetí - tiskopis s potvrzením od lékaře (4.7 MB)

Informovaný souhlas - rodné číslo (502.21 kB)

 

V okamžiku, kdy nám to epidemiologická situace umožní, uspořádá mateřská škola pro vaše děti "Den otevřených dveří".

O termínu budete včas informováni.

 

foto MŠMateřská škola je umístěna v klidné části městečka uprostřed přírody.

V současné době využívá mateřská škola třídu v přízemí i v prvním patře, protože děti jsou rozděleny do dvou tříd.

Do mateřské školy jsou přijímány dětí od tří do šesti let věku a mladší děti v případě, že zvládají sebeobsluhu. Přednostně přijímáni předškoláci a děti ze spádového odvodu.

Od 1.1.2003 se mateřská škola stala součástí právního subjektu Základní škola a Mateřská škola Bělčice.

Foto MŠ

ms_loznice

ms_trida

Vzdělávací činnost je mateřské škole založena na přímých zážitcích dětí, na jejich samostatné činnosti, vychází se z dětské zvídavosti a potřeby objevovat. Je dán dostatek prostoru pro spontánní aktivity a dětské plány a zajišťujeme dostatečnou možnost projevovat se přirozeným dětským způsobem. Cílem není jen osvojení poznatků a dovedností, ale i vytváření obecnějších způsobilostí jako jsou prožitky, zkušenosti, hodnoty a postoje, které si dítě trvale osvojí a které je připraveno uplatňovat v dalším životě mimo školu. Snahou je využít všechny dostupné poznatky z výchovy a vzdělávání malých dětí tak, aby naši školu opouštěl zdravě sebevědomý, ukázněný a všestranně připravený človíček. Naší snahou je aby byl pravdivý název knihy amerického spisovatele Roberta

Fulghuma:

"Všechno, co opravdu potřebuji znát k životu, jsem se naučil v mateřské škole."