Obsah

Školní družina

Práce školní družiny je na naší škole velmi náročná, protože se zde scházejí děti z různých ročníků od 6 do 10 let v jednom smíšeném oddělení. Chodí sem i starší děti, ale to jen v případě, že jsou vázány na dopravu.

Dalším problémem je i to, že zde děti čekají na odjezdy autobusů a jejich odchody v různou dobu je narušována činnost ostatních dětí.

Děti zde mají k dispozici i počítače, které používají nejen pro hry, ale i pro přípravu na vyučování.

skolni_druzina

skolni_druzina_1

Program ŠD  je naplněn nejen činnostmi, které jsou předepsané, jako např. činnosti tělovýchovné, výtvarné, pracovní, hudební, hudebně-pohybové, vlastivědné, přírodovědné a zeměpisné, ale také činnostmi, které jsme si s dětmi sami vymysleli a oblíbili. Sem patří různé výlety, exkurze a nocování ve ŠD, rozšířená je i spolupráce s mateřskou školou a s místní lidovou knihovnou, kde jsou pro ně, kromě půjčování knížek a časopisů, připraveny i různé kvízy, soutěže a besedy. 

Ve školní družině i probíhá i náprav řeči, logopedie.

Aktuality