Navigace

Obsah

Dokumenty školy

Součásti školy

Příspěvková organizace vykonává činnost mateřské školy, základní školy, školní jídelny a školní družiny:

  1. Základní škola poskytuje základní vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561 / 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zejména pak ustanoveními Části třetí Hlavou druhou, a prováděcími předpisy ke školském zákonu, vztahujícími se k základnímu vzdělávání.
  2. Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561 / 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zejména pak ustanoveními Části druhé, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se k předškolnímu vzdělávání.
  3. Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561 / 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se k zájmovému vzdělávání.
  4. Školní jídelna poskytuje školní stravování; její činnost se řídí zákonem č. 561 / 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se ke školnímu stravování.

Dokumenty školy

Zřizovací listina

Zřizovací listina.pdf

Dodatek číslo 1 ke zřizovací listině

Dodatek č.1.pdf

Dodatek číslo 2 ke zřizovací listině

Dodatek č.2.pdf

Dodatek číslo 3 ke zřizovací listině

Dodatek č.3.pdf

Dodatek číslo 4 ke zřizovací listině

Dodatek č.4.pdf

Dodatek číslo 5 ke zřizovací listině

Dodatek č.5.pdf

Dodatek číslo 6 ke zřizovací listině

Dodatek č.6.pdf

Koncepce školy

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY.pdf

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost rodičů o přijetí.doc

Školní vzdělávací program 2022

Platnost od 1.9.2022

ŠVP ZŠ od 1.9.2022.pdf

Žádost rodičů o odklad povinné školní docházky

.

Žádost rodičů o odklad.pdf

Směrnice

Školní řád

Školní řád ZŠ - 1.9.2021.pdf

Dodatek č. 1 ke školnímu řádu

Školní řád ZŠ - distanční výuka - dodatek č.1.pdf

Směrnice k ochraně osobních údajů

Směrnice ředitele školy k ochraně osobních údajů.docx

Informační povinnost

GDPR - Informační povinnost škola.pdf

Žádost subjektu údajů o informace

Žádost subjektu údajů o informace.pdf

Zákon o svobodném přístupu k informacím

Zákon o svobodném přístupu k informacím.pdf

RVP ZV

Příloha RVP ZV - standardy Anglický jazyk I.stupeň

Standardy_AJ_1.pdf

Příloha RVP ZV - standardy Anglický jazyk II.stupeň

Standardy_AJ_2.pdf

Příloha RVP ZV - standardy Matematika (PDF)

Standardy_M.pdf

Stránka