Obsah

Ukázky z pracovních činností a vaření žáků 2. st.

Člověk a svět práce - údržba laviček 6.+7.tř.
Člověk a svět práce - vaření 8.+.9.tř.