Obsah

Kontaktní telefon po dobu uzavření školy

723 421 534.

 

Informace z zápisu do 1.třídy pro školní rok 2020/2021

Informace k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2020/2021

Dopis a informace MŠMT k přijímacímu řízení

Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020

 

Vážení rodiče,

zde se budou po dobu uzavření školy postupně objevovat úkoly pro vaše děti.

Ke komunikaci s pedagogy používejte, pokud nejste jinak domluveni s vyučujícím, prosím e-mail:

zs.belcice@seznam.cz

 

Český jazyk, dějepis, zeměpis, přírodopis, anglický jazyk (p.uč. Švejdová), stejně jako matematika 6. a 8.ročník, fyzika 6., 7., 8. a 9.ročník, chemie 8. a 9.ročník

bude zadáván po jednotlivých ročnících a předmětech na internetových stránkách školy.

 

Vypracované úkoly zasílejte na e-mail (pokud nejste domlveni jinak) na e-mail: zs.belcice@seznam.cz

 

Matematika, anglický jazyk 7.třída a matematika a německý jazyk 9.třída

budou paní učitelkou Španihelovou, po domluvě se žáky, zadávány přes Messenger.

 

1. - 5.ročník

Úkoly budou po domluvě se zákonnými zástupci zadávány prostřednictvím e-mailu.

 

Informace České televize - na Čt 2 běží program ke vzdělávání "Učitelka a škola doma.

Materiál ke stažení pro seznámení dětí se současnou situací:

Ahoj, já jsem Korona!

Jak tento materiál použít