Obsah

Dokumenty školy

Součásti školy

Příspěvková organizace vykonává činnost mateřské školy, základní školy, školní jídelny a školní družiny:

  1. Základní škola poskytuje základní vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561 / 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zejména pak ustanoveními Části třetí Hlavou druhou, a prováděcími předpisy ke školském zákonu, vztahujícími se k základnímu vzdělávání.
  2. Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561 / 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zejména pak ustanoveními Části druhé, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se k předškolnímu vzdělávání.
  3. Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561 / 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se k zájmovému vzdělávání.
  4. Školní jídelna poskytuje školní stravování; její činnost se řídí zákonem č. 561 / 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se ke školnímu stravování.

Výroční zprávy

Výroční zpráva za školní rok 2004/2005

Vyrocni_zprava_2004_2005.pdf

Hospodaření školy

Návrh výhledu rozpočtu školy na rok 2024 - dotace města Bělčice

Výhled 2024 Obecní_rozpočet.xlsx

Obecní rozpočet na rok 2023

.

2023_Obecní_rozpočet.pdf

Návrh výhledu rozpočtu školy na rok 2025 - dotace města Bělčice

.

Výhled -obecní rozpočet 2025.pdf

Ostatní

Seznam DUM šablon III/2 a V/2 vytvořených v rámci projektu EU peníze školám

DUM.pdf

Stránka