Obsah

Dokumenty školy

Součásti školy

Příspěvková organizace vykonává činnost mateřské školy, základní školy, školní jídelny a školní družiny:

  1. Základní škola poskytuje základní vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561 / 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zejména pak ustanoveními Části třetí Hlavou druhou, a prováděcími předpisy ke školském zákonu, vztahujícími se k základnímu vzdělávání.
  2. Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561 / 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zejména pak ustanoveními Části druhé, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se k předškolnímu vzdělávání.
  3. Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561 / 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se k zájmovému vzdělávání.
  4. Školní jídelna poskytuje školní stravování; její činnost se řídí zákonem č. 561 / 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se ke školnímu stravování.

RVP ZV

Příloha RVP ZV - standardy Český jazyk a literatura

Standardy_CJL.pdf

RVP ZV

Malá revize RVP

RVP-ZV-2021.pdf

Výroční zprávy

Výroční zpráva za školní rok 2022/2023

Výroční zpráva 2022_2023 - na web.pdf

Výroční zpráva za školní rok 2021/2022

Výroční zpráva 2021_2022 - na web.pdf

Výroční zpráva za školní rok 2020/2021

Výroční zpráva 2020_2021 - na web.pdf

Výroční zpráva za školní rok 2019/2020

Vyrocni_zprava_2019_2020.pdf

Výroční zpráva za školní rok 2018/2019

Vyrocni_zprava_2018_2019.pdf

Výroční zpráva za školní rok 2017/2018

Vyrocni_zprava_2017_2018.pdf

Výroční zpráva za školní rok 2016/2017

Vyrocni_zprava_2016_2017.pdf

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016

Vyrocni_zprava_2015_2016.pdf

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Vyrocni_zprava_2014_2015.pdf

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Vyrocni_zprava_2013_2014.pdf

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Vyrocni_zprava_2012_2013.pdf

Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Vyrocni_zprava_2011_2012.pdf

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Vyrocni_zprava_2010_2011.pdf

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Vyrocni_zprava_2009_2010.pdf

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Vyrocni_zprava_2008_2009.pdf

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Vyrocni_zprava_2007_2008.pdf

Výroční zpráva za školní rok 2006/2007

Vyrocni_zprava_2006_2007.pdf

Výroční zpráva za školní rok 2005/2006

Vyrocni_zprava_2005_2006.pdf

Stránka