Obsah

Program ŠD  je naplněn nejen činnostmi, které jsou předepsané, jako např. činnosti tělovýchovné, výtvarné, pracovní, hudební, hudebně-pohybové, vlastivědné, přírodovědné a zeměpisné, ale také činnostmi, které jsme si s dětmi sami vymysleli a oblíbili. Sem patří různé výlety, exkurze a nocování ve ŠD, rozšířená je i spolupráce s mateřskou školou a s místní lidovou knihovnou, kde jsou pro ně, kromě půjčování knížek a časopisů, připraveny i různé kvízy, soutěže a besedy. 

Ve školní družině i probíhá i kroužek "Cvičení pro jazýček".