Obsah

Dokumenty ŠD

Školní vzdělávací program pro školní družinu

SVP_SD_2017.pdf

Výše úplaty za vzdělávání v mateřské škole a školní družině

Platnost od 1.9.2022

Úplata MŠ a ŠD 2022.pdf

Vnitřní řád školní družiny

Od 4.9.2023

Vnitřní řád ŠD.docx

Stránka

  • 1