Obsah

ORGANIZACE DNE

 

Žabky

 

6:15 – 8:30        scházení, spontánní hrové činnosti (v 7.45 přechod do 1. patra budovy)                          

8:30 – 8:50        hygiena, svačina (v 1.patře)

8:50 – 9:30        didakticky zacílená činnost (záměrné i spontánní učení ve skupinách i individuálně)

9:30 – 11:30      příprava na pobyt venku

11:30 – 12:30    hygiena, oběd (společný s II.třídou v přízemí budovy)

12:30 – 14:00    odpolední odpočinek

14:00 – 14:30    hygiena, odpolední svačina

14:25 – 16,00      odpolední zájmová činnost

 

Myšky

 

6:15 –   8:30       scházení, spontální hrové činnosti

8:30 -    8:50       hygiena, svačina

8:50 –   9:30       řízená výchovně-vzdělávací činnost

9:30 – 11:30       příprava na pobyt venku, pobyt venku,

11:30 – 12:30     hygiena, oběd

12:45 – 14:00     odpolední odpočinek

14:00 -  14:30     hygiena, svačina

14:25 – 16:00     odpolední zájmová činnost

 

Denní řád je pravidelný, ale natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci.