Obsah

ORGANIZACE DNE

 

Žabky (1. třída)

 

6:15 – 7:30                  scházení dětí, spontánní hrové činnosti

 

7:30 – 8:30                 ranní hry dle volby a přání dětí (spontánní, tvořivé, didaktické),

                                     pohybové aktivity (přechod do 1. patra budovy)                                                                                                                                                               

8:30 – 8:50                  sebeobslužná činnost, hygiena, dopolední svačina (přechod                                                         z 1. patra do přízemí budovy)

 

8:50 – 9:30                  řízená výchovně- vzdělávací činnost (záměrné i spontánní činnosti ve

                                       skupinách i individuálně) – přechod do 1. patra budovy

 

9:30 – 11:30                hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku, převlékání

 

11:30 – 12:00              hygiena, oběd (společný s 2. třídou v přízemí budovy)

 

12:00 – 14:00              příprava na odpočinek, hygiena, poslech četby, odpolední odpočinek,

                                       spánek

 

14:00 – 14:25              sebeobslužná činnost, hygiena, odpolední svačina

 

14:25 – 16:00              odpolední zájmová činnost (hry dle zájmu dětí, pokračování cílených

                                       činností)

 

Myšky (2.třída)

 

6:15 – 8:00                 scházení dětí, spontánní hrové činnosti dle volby a přání dětí

 

8:00 – 8:25                 pohybové činnosti- denní cvičení, sebeobslužná činnost, hygiena

 

8:25 – 8:45                 dopolední svačina

 

8:45 – 9:45                 řízená výchovně- vzdělávací činnost (záměrné i spontánní činnosti ve

                                     skupinách i individuálně)

 

9:45 – 11:45                příprava na pobyt venku, pobyt venku, sebeobslužná činnost, hygiena

 

11:45 – 12:15              hygiena, oběd

 

12:15 – 14:00             příprava na odpočinek, hygiena, odpolední odpočinek,                                                                 spánek, náhradní činnosti

 

14:00 – 14:25             sebeobslužná činnost, hygiena, odpolední svačina

 

14:25 – 16:00             odpolední zájmová činnost (hry dle zájmu dětí, pokračování cílených

                                    činností)