Obsah

Dokumenty

RVP PV

RVP_PV_leden_2017.pdf

Školní vzdělávací program pro mateřskou školu

ŠVP_mateřská škola - 2017.pdf

Školní řád pro mateřskou školu

Školní řád MŠ.pdf

Hlavní kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Hlavní kritéria pro přijímání dětí do MŠ.pdf

Výše úplaty za vzdělávání v mateřské škole a školní družině

Výše úplaty za vzdělávání v mateřské škole a školní družině.pdf

Stránka

  • 1