Obsah

Dokumenty

RVP PV

RVP_PV_leden_2017.pdf

Školní vzdělávací program pro mateřskou školu

od 1.9.2023

ŠVP 2023-2024.pdf

Školní řád pro mateřskou školu

Školní řád od 12.9.2023

Školní řád MŠ- 2023-2024.pdf

Dodatek č. 2 ke školnímu řádu

Distanční výuka

Dodatek ke školnímu řádu č. 2 - distanční výuka (MŠ)-2023-2024.pdf

Hlavní kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Hlavní kritéria pro přijímání dětí do MŠ.pdf

Žádost o přijetí do MŠ

Žádost rodičů o přijetí.doc

Přihláška do MŠ

Přihláška 1. a 2. strana.pdf

Výše úplaty za vzdělávání v mateřské škole a školní družině

Platnost od 1.9.2022

Úplata MŠ a ŠD 2022.pdf

Stránka

  • 1