Obsah

Dokumenty

RVP PV

RVP_PV_leden_2017.pdf

Školní vzdělávací program pro mateřskou školu

od 1.9.2023

ŠVP 2023-2024.pdf

Školní řád pro mateřskou školu

Školní řád MŠ - 2018.pdf

Dodatek č. 1 ke školnímu řádu

Dodatek č. 1 - distanční výuka.pdf

Hlavní kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Hlavní kritéria pro přijímání dětí do MŠ.pdf

Žádost o přijetí do MŠ

Žádost rodičů o přijetí.doc

Přihláška do MŠ

Přihláška 1. a 2. strana.pdf

Výše úplaty za vzdělávání v mateřské škole a školní družině

Platnost od 1.9.2022

Úplata MŠ a ŠD 2022.pdf

Stránka

  • 1