Navigace

Obsah

Obsah

Bělčice mé

(hymnus k jejich chvále) ing. František Váně 15.června 1920

Když jedete lokálkou od Strakonic

čeká vás koncem jízdy Březnice

na trati té je třináct různých stanic

nejdůležitější jsou Bělčice!

V Bělčicích chvíli lokálka zastaví

otevřou její vůz úřední hned

nanesou do něj kupy různé stravy

bělčický synu také bys to sněd!

potom lokálka do Březnice leze

tam zovou ji bělčickou mlíkařkou

za všechny rance, které z Bělčic veze

Pražák pak vděčnost projevuje svou:

Bělčice mé, všechna vám čest,

jste jistě perlou všech českých měst,

Radost z vás mám a šťasten jsem

že u vás nikdo  není Keťasem!

Prospěšnost Bělčic každý Pražák tuší

od něho slyší pražské rodiny

v Bělčicích že je přes dvanáct set duší

šest hospod a památné hodiny,

úřad pošty, četnické stanoviště

dvě mlíkárny, fara, dvůr, Páně chrám

vodovod, obecná škola je v místě

do měšťanky se chodí do Hvožďan.

U Hutí rozlito je malé moře,

v létě v něm schladíš tělo koupelí

rozsáhlé lesy, máš-li v srdci hoře,

jdi tam s děvou, ta rány zacelí.

Všechny tituly šlechtě odebrány,

je občanem jen, kdo modrou krev má

Bělčice město svoje syny chrání

dodnes zde žije šlechta památná:

Knížata, králi své zde mají dlení

vrchnost světská a také duchovní

že jsme pro rovnost všech národů v zemi

má nás pan Kaisr přední místo v ní.

Magistrátu buď chvále mého hlasu

pořádek drží v obci bezpečný

bychom se sešli k dnešnímu dnes kvasu

dovolil nám pan rada taneční.

Ke konci června pošle nám své děti

předrahá naše Praha matinka

otce i matky, syny bledé pleti

přijela jednou hezká slečinka

krásná tak jak malina v listoví,

falešná byla ještě trochu víc,

bělčický synu, zkušenost ti poví,

s takovou dívkou nezačínej nic!

Ať ze Smíchova je anebo z Vinohrad

bohatá, hezká, touhu obrať zpět,

bělčickou dívku hleď jenom milovat

Bělčice chválit, ke cti jejich pět:

Žijte Bělčice, k chvále vlasti máti

buďte příkladem světu na sta mil

nechť pozná kdo se po letech k vám vrátí

že zde Bůh otec zdárně působil.

Buďte mládenci, skrovni ve své touze

a panny vždycky věrni v lásce své

a trpělivy, trvá někdy dlouze,

než se párek milenců rozejde!

Když vám hoch pod okny své verše dýše

popřejme mu tu radost mladickou

nelijte na něj tekutinu z výše

zazpívejte s ním hymnu bělčickou:

Vzpomínáme zdejší poctivosti známé

a dodnes se rád těším nadějí,

že u nás, až je všechny vychytáme

nebudou vůbec žádní zloději:

Den ze dne laje hospodyně více,

zloděj žal působí jí veliký,

takže dnes nemá krůty ni slepice,

a na kurníku chová králíky.

Králíci ovšem nesnášejí vejce

proto občané, radu dávám vám:

až dopadnete jednou toho strejce

ať na kurníku vejce snáší sám.

Ing. František Váně 15.srpen 1925

Až v Bělčicích uklidíme bláto

u Oujezdce budem kopat zlato,

až porostou v zdejších lesích houby

na chodníku nevymkneme klouby

až šenkýř nebude čelo kalit,

že mě po půlnoci ještě nalít,

potom teprv Pražák pochopí,

že je kol něj plno ochoty.

potom bude nucen říct:

Kdo si přeje ještě víc?

Bělčice krásné, všechna vám čest

jste jistě perlou všech českých měst,

skýtáte vše, co srdce rádo,

jste Pražáků Eldorádo!

Až už v kašně žabinec nebude,

elektrika bude svítit všude,

až jen regulace bude sloužit k tomu

bychom v noci bezpečně šli domů,

až hodiny ukáží čas správně,

koupat se budeme na plovárně,

potom teprv ...............atd.

 

Újezdecký kostelík

1.    Újezdecký náš kostelíčku,
        již se s tebou loučím dnes,
        veď mě strážný andělíčku,
        k soudu Páně do nebes,
        tělo svoje v zemi složím,
        u hlav postavte mi kříž,
        odpočinu v míru Božím,
        až mě Pane probudíš.

2.    Dřímat budu v stínu kříže,
        vánek píseň bude hrát,
        už nepoznám žití tíže,
        v míru Božím budu spát.
        Újezdecký náš kostelíčku,
        ráda jsem tu dlívala,
        svoje žaly, svoji bolest,
        Bohu svému šeptala.

3.    Až se bude oběť sloužit,
        při mši svaté za duše,
        budu po nebesích ploužit
        v Tvoji sladké předtuše,
        buďte drazí buďte s bohem,
        až Pán žití pokyne,
        sejdeme se v krásném nebi,
        žal a smutek pomine.

 

Tato píseň se zpívá i o bělčickém kostele.

Hymna škautuch

Bělčice, 4.září 1914, B. Maroušek

1.Nejsme žádní abstinenti, spolu jmenujem se škauti: pivo píti známe jen, straníme se všechněch žen.

R Že zůstanem tak jak jsme bejvali, že kdyby na nás holky kejvaly: že chceme nevinnosti hájit květ, že se na nás smáti bude celý svět.

2.Ať je mráz a nebo parno, že to všecko snesem snadno: jen když máme alkohol, a můžem se zpít na mol.

R.

3.Na jaře když čápi táhnou, škauti si z tupláctva nahnou. U nádraží na stráni zní půllitrů ťukání.

R

4.V létě naše činnost stoupá, když se každý v potu koupá, tu půllitr nestačí, žízeň se k právu tlačí.

R.

5.Na podzim a potom v zimě škauti též nepijou mírně vzpomínají na léto, napijou se půjde to.

R.

6.Škautky jsme ve svůj střed vzali, škauti se v ně zakoukali, však neprošlo jim to hladce, tuplák mušel být na place.

R.

7.Když noc svoje křídla sklání, škaut si hledí milování, u kostela na stráni zní hubiček mlaskání.

R

8.Baculinka, dejme tomu, byla  mladá, chtěla tomu, dva škauti vždy s sebou má, za perka je tahává.

R.

9.Když už všichni lidé spějí, dva škauti se láskou chvějí, před poštou vždy sedají, na měsíček štěkají.

R.

10.By škauti v nebezpečí byli, řídícího podplatili, aby jim hned zprávu dal, kdyby šéfa uhlídal.

R.

11.Řídící kluk chytrý jesti, prchl i s krejcary šesti, ani chvilku nelenil, v uherky je proměnil.

R.

12.Že však byl v peněžní tísni, nemoh ulevit své žízni, ke kostelu vzhůru spěl, kde s Emilkou randez měl.

R.

13.Budiž učiněna zmínka, Baculíček, Baculinka, věrní že jsou milenci, chytlo je to v červenci.

R Zda zůstanou tak, jako bejvali, když na sebe tak dlouho kejvali zda budou nevinnosti hájit květ, na to je zvědavo škautů pět.

14.Nešťastná v Šárce lavička shodila škauta Ládýčka, a on ubohý je teď blázen na nohy.

R.

15.Ládýček škaut velmi tichý, za staré své pyká hříchy roní slzy jako hrách, muší chodit v bačkorách.

R.

16.Ze všech škautů táhne nejlíp, obrškaut náš bratr Filip, on alkohol nepolyká, leje ho jak do štandlíka.

R.

17.Bratři škauti se divějí, Baculíček že málo jí, že má na den celičký dosti jedné Houstičky.

R

18.U Velkýho při koupání měl v srdíčku svém loupání, Houstička, ta veverka, tahala ho za perka

R

19.Náš ubohý Baculíček, slzičky mu kanou z líček kde on vezme potravu, Houstička je ve v tahu.

R.

20.Pro Jedlinku Krinda Pána, stihla škautstvo děsná rána, dva škauti se poprali květomluvou plýtvali.

R.

21.Duchovní náš pastýř milý táhne také ze vší síly a při každém sezení dbá o naše spasení.

R.

22.Pfeifer jako Adamita do fořtovny v Hutích vniká o lodičku žebroní, oni ho však vyhodí.

R

23.Vodu pije Hájek bodře, plavat umí také dobře, sláva buď vždy jeho umu, k plavkám potřebuje gumu.

R.

24.Gladiátor, bratr Váša dívek mívá jako paša teď má holky jako víno tančí Tango, Argentino.

R

25.Nadobrštškaut milí bratři, pije vždycky jak se patří, čestný člen dle dokumentůch alkoholu konsumentůch.

R.

26.Bedřich rád k Melounům chodí, potvoru si odtud vodí, domů nechce nikdy jít, mušejí ho vyhodit.

R.

27.Chaloupka je velký šviha, podezřelé styky mívá, zanedbává sezení, pěstuje spíš randění.

R.

28.Skala zpívá, když se nají, až nám uši praskávají, ale když se potvoří, Lojzu na kole vozí.

R.

29.Nadobrškaut Josef zkusí, do Písku pro pusy muší, a chodívá lidičky k Oujezdci na Růžičky.

R.

 

Balada JZD „Utrpení"

1) Slyšte lidé smutnou baladu o tom, co nám kazí náladu. Jak se dřeme marně, na Újezdecké farmě jak jsme pořád s prací pozadu.

2) Pole máme samé kamení, tím nám vzniká velké trápení. Každý kluk už ví, že pro samé potíže, ho čeká na farmě jen utrpení.

(zovou nás JZD utrpení)

3) Během bramborové sezóny valejí se na nás pohromy. Rozbíjíme stroje, cizí i ty svoje, tohleto nám zdraví podlomí.

4) Kombajny se od nás stěhujou, traktoristé pořád hubujou. Franta na plyn dupne, každý tek mu rupne, opraváři jenom svařujou.

5) Nešťastný je traktorista Ráž, že do dílny musí zas a zas. Kde kdo na něj křičí, to chudáka zničí, farmář, ten je na něj jako ras.

6) Naši muži asi ze vzteku, že nemůžou sbírat po teku. Nákolesník vzali, řádků naorali, až nám z toho bylo do breku.

7) V řádkách lezem celý zpocený, prý jsme za to řádně placený. Že brambory zručně vyhrabujem ručně, navečer jsme jako zmlácený.

8) Ženy řádí jako lítice, na ubohé muže nejvíce. Nevděk světem vládne, pomsta v srdcích sládne. Utopit je chtějí v rybníce.

9) Utopí kolečka s ploužkem, kobyly se strejdou Podroužkem. A nakonec taky, jaký pak fraky, skoncují i s panem Bohouškem.

10) Farmář Bláha kleje potají, vlasy už mu hrůzou vstávají. Námahou se potí, jak ty ženské krotí. Stejně jeho hlasu nedbají.

11) Na vedení letí pohrůžky, dopálené paní Marušky. Ta očima blýská, že to všechno ztříská, až jí někdo padne do ručky.

12) Agronom se přijel podívat, jak se erteple mají dobývat. Pousmál se sladce, utišil nás krátce. „Tak to bude taky ubývat.“

13) Skončilo to malou potyčkou, proto byl tu chvilku kratičkou. Odporoval silně, dodal vinu dílně, zejtra budem kopat motyčkou.

14) Takováhle mechanizace, nepřidá nám chuti do práce. Vyvolali vzteky, že prodali teky, nevzpomněli na komplikace.

15) Ať se potom nikdo nediví, že nám hlavy kvapem šedivý. Na posledním místě, umístí nás jistě. Tak co můžem dělat za divy?

16) Shora na nás hledí nemile, blíž než kabát je jim košile. Když Újezdec bude opomíjen všude, tak nedojdem nikdy do cíle.

17) Padl návrh mezi ženami, krádež brambor se tam oznámí. Potom v cuku letu, náš předseda je tu. Byď byl za devíti horami.

18) Předseda k nám láskou nehoří, trochu z patra s námi hovoří. Dvakrát, třikrát za rok, na víc nemá nárok. Tak se kontakt s lidmi netvoří.

19) Že k nám sympatie necítí, to se může jednou změniti. Ať ví, co nás bolí, co nám život solí. Ať nemyslí, že jsme prevíti.

20) To je konec písně tesklivé, o tom, jak je žití truchlivé. Když na farmu bědnou, dlouho nepohlédnou, s nebes hvězdy zářivé.

Na vlastní oči viděla, na vlastní uši slyšela, a podle pravdy napsala jedna z účastnic bramborové honičky v JZD „Utrpení“ v Újezdci.

Kdo nevěří, ať si to dá ověřit úředně.

                                                                                                                           Autorka balady

Není voda!

Lnáře 17.srpna 1928

Ing. Váně

K veršům vhodnou látku skýtá

tahle vodní kalamita,

jež zasáhla nejvíce

do Blatenské ulice.

Nemyjem se nekoupáme,

v hrdle stále sucho máme,

musíme v čas překrásný

stát ve frontě u kašny.

Buďme tu všichni tiší

ať nás nikdo neuslyší,

sic by celá obec chtěla

by do Branky voda tekla.

Jak naplnit kašnu mělkou

spotřebu když máme velkou?

Voda - mládež se učívá -

je podstatou mléka, piva,

rozdělává se jí chleba,

do malty je také třeba,

abstinence zde bují

Raifaisenkou ji zřeďují.

Buďme tu všichni tiší

ať nás někdo neuslyší

neboť - občanství buď chvála -

kašna by nám přetékala.

Doznat musí moje ústa,

že je v Brance voda hustá,

vítr kašnu zanáší,

co se v místě roznáší.

šplouchají tam vědra, ruce,

holub tam přistane prudce,

kamínky, drť řezanky

přepad svádí do Branky.

Buďme tu všichni tiší

ať nás nikdo neuslyší,

sic z lásky k bližnímu zřídka

v kašně by nám voda zřídla.

Magistrát se stará zřejmě,

by občané pili stejně

chce, nech ať je dojista

vody hojnost a čistá!

Na kryt kašny návrh pilný

Požádal od místní firmy

před desíti léty as,

do kašny se práší zas.

Buďme tu všichni tiší,

ať nás nikdo neslyší,

neboť by nám, lidé milí,

do rána kašnu přikryli.

Dál naříkat hlas se vzpouzí,

stejně to nezmůže nouzi.

Bídu takovou máme,

že pivem i kloktáme.

Prozradím vám tajnost ještě,

vodu z posledního deště

hasiči v kůlně mají,

pečlivě ji hlídají.

Buďme tu všichni tiší,

ať nás nikdo neslyší,

stříkačky své obsah celý

dali by do Raifaisenky.

 

Hrst vzpomínek na mládí a hlavně na školu

B. Monzerová

Sepsáno panem učitelem Pavelkou v roce 1973

Vzpomínám dnes, jak mne kdysi má maminka poprvé vedla do školy, do staré budovy, která se podobala opelichané chalupě zralé k rozbourání.

Přešli jsme dlouhou tmavou chodbu kde nám vyšel vstříc pan řídící Vaněrka a uvedl nás do první třídy. Maminka položila na stůl v papírovém sáčku asi dva kilogramy máku, pan řídící mi vložil do ruky kornoutek cukroví a vykázal mi místo v první lavici. Dřevěné lavice byly tenkrát staré, poškrabané, naše dnešní dětičky by se asi štítily do nich sednout. Uprostřed lavic byla ulička, aby mohl pan řídící i děti procházet k tabuli. Uvnitř lavic přihrádka na ukládání břidlicových tabulek, na kterých jsme se učili kulatým pisátkem psát a počítat.

S panem řídícím Vaněrkou celá naše rodina se velmi dobře znala. Chodil přes náš dvůr do školní zahrádky, ve které choval včely. Měl jich tam pěknou hromádku. Pokaždé, když stáčel med, dostaly jsme my děti Skalů takový kus voštin překapávajících medem, že jsme měly dlouho co lízat, a bylo nás pět!

Také si přes náš dvůr krátil cestu kaplan Mařík. Chodíval velmi často „kneipovat“ na farskou louku pod rybníček ve „Brodcích“. Jednou, když přecházel přes náš dvůr, zrovna mne maminka kárala pro nějakou nedbalost a při důtce jsem dostala i několik štulců do zad. A pan kaplan se přimlouval: „Jen řežte, matko, škoda rány, která chybí!“ Tím si mne navěky znepřátelil. Ač před touto událostí nešel často s prázdnou a snažil se mi podstrčit třeba krásně zbarvené jablíčko nebo dokonce i hrozen vína, od jeho „přímluvy“ jsem před ním utíkala a zalezla třeba do stohu slámy jako pes a kolikrát jsem tam i usnula a večer mne pak naši nemohli najít.

Ale vracím se znovu k povídání o škole.

Stará školní budova na rozbourání a přestavbu dlouho nečekala. Druhou třídu jsem již končila v nové budově a moc se nám v ní všechno líbilo. Stavbu prováděl inž. Pávek ze Lnář a ačkoli se mu pak vytýkalo, že škola vypadá jako stodola, chodili jsme tam rádi. Dala předběžné vzdělání mnoha lidem, v životě pak i vysoce postaveným.

Učitelský sbor se skládal z těchto učitelů: Vaněrky, Chaloupky, Pfeifera, Opla, Štipla, Bendy. Opl byl brzy přemístěn za řídícího učitele do Koupi, kde byla rovněž dostavěna nová škola. Tím odpadla docházka škol. dětí z Koupě do Bělčic. Dětí bylo v obou školách dostatek, vždyť jich bylo v každé chalupě jako smetí, pět, šest a to bylo normální, u nás sedm, dvě zemřely. František čtyřletý na zápal mozkových blan a Anička dvouletá na zánět průdušek. U Drhů, kteří měli obchod koloniál. zbožím, bylo šestnáct dětí, u Matějků vedle kostela patnáct, u Muziků v Slavětíně dvanáct.

Školní docházka se nijak nehonila a od dvanácti let se povolovala úleva. Stačilo, když přišel žák do školy třeba jen dvakrát týdně.

Má maminka nechodila do školy vůbec. Měla nevlastního otce a ačkoliv byla velmi nadaná, do školy ji babička posílat nesměla. Babička byla o 12 roků starší než dědeček a proto asi neměl zvlášť rád babičku ani moji maminku. Kolikrát jsme my děti viděly, když se maminka měla někde podepsat, že místo podpisu udělala tři křížky a dala se do pláče. A byla to moudrá žena. Přicházeli k ní žádat o radu lidé takřka z celých Bělčic. Nikdy nešetřila na chudých lidech. Byla bída a proto často přicházeli žebráci a ani jednoho nepustila s prázdnem i když jsme sami toho měli málo. A tak jsme otci kolikrát na maminku žalovali, co komu co rozdala - ale otec se k vůli tomu nikdy nezlobil.

Nejhorší bylo v rodinách děti šatit. My mladší museli jsme nosit obnošené hadříky po starších. Málo nám slušely a v zimě málo hřály. Dnes, když člověk vidí až přepychově ošacené děti, obuté do každého počasí - to je úplná nádhera, která působí na člověka jak pohled na rozkvetlou louku z jara.

A jak chutné a vydatné je dnes stravování ve škol. jídelnách! Však je to na dětech vidět, jedno je hezčí než druhé a tváře jakoby jim malířek vymaloval.

V Bělčicích stará škola dala dětem předběžné vzdělání, ale také připravila do života mnoho chytrých lidí. Do březnické měšťanky chodili tenkrát každodenně jen Bedřich Maroušek, můj bratr František Skala a Josef Havlát. Václav Chaloupka si potom v starších letech udělal zkoušku ze všech třech ročníků a jako dospělý zastával řadu let u obce místo tajemníka obce. Vynikající žáci na zdejší škole byli tehdy Bartošové Jeník a Ludvík a jejich bratranec Bartoš z Koupě, Stehlík Ladislav a Gustav Netušil z Újezdce. Václav Chaloupka vynikal úžasnou pamětí, všechny letopočty měl v malíku, znal výborně zeměpis, dějepis, inu žák opravdu vynikající. Jako tajemník dovedl vypracovat každou trhovou smlouvu jako nejlepší právník. Zákony, pojištění vykládal jako notář, byl proto zavalen psaním žádostí, protestů a jiných listů.

V Zadních koncích, naproti domku tajemníka Chaloupky, tam, kde je dnes mateřská školka, bydlel zástupce řídícího učitele Vaněrky učitel Václav Benda. Neměly (děvčata) jsme jej rády, protože všechny žákyně čtvrté a páté třídy dostaly od něho dvojky z mravů. Jednoho dne totiž nařídil, že musíme jeho manželce, industriální učitelce, říkat milostpaní. Byly jsme hrozně překvapeny a umínily jsme si, že paní Bendové milostpaní říkat nebudeme. Tehdy totiž byla móda dlouhých sukní, vzadu dokonce prodloužených ve vlečku. Bendovic chovali ve vlastním domku mimo prasete a krávy skoro všechno domácí zvířectvo které musela pí. Bendová než šla do školy nakrmit, krávu podojit a proto se jí nalepil hnůj na boty, ale i na sukně, na kterých se vytvořily tak zvané „kaštany“ a milá paní Bendová v takovém stavu přicházela často i do školy. Tak jsme si ovšem milostpaní nepředstavovaly a proto straší ty dvojky z mravů ve starých výkazech až dodnes. Jinak pracně založil pan Benda za svým domkem krásnou zahradu, kde pěstoval ušlechtilé peckoviny, velkoplodé švestky, stovky keřů rybízu, ale také moruše pro chov housenek bource morušového. Vlákna kokonů rodina Bendů sama spřádala a barvila. To byl pro domácnost značný vedlejší příjem. Synové Václav Benda, právník, Jaroslav  (námořní kapitán) a nejmladší inženýr prodělali první světovou válku a všichni se šťastně vrátili domů, jen dcera Maruška, krátce po svatbě (šest neděl), měla profesora z pražského gymnasia, zemřela roku 1918 na španělskou chřipku.

Vzpomínám také na dobrého učitele Adolfa Štipla.. Rád hrával karty dlouho do noci, ale nikdo na něm nepoznal, jak dlouho je hrál nebo zda nešel ráno z hospody přímo do školy. Jako mladý učitel si pronajal byt u Hejtmánků (proti radnici) a brzy se oženil s krásnou dceruškou Hejtmánků Fanynkou. Bylo to šťastné manželství. Po roce se jim narodil syn Václav ale radost byla brzy proměněna v žal. Mladičká maminka, šestinedělka, zemřela horečkou omladnic. Ani ze syna se dlouho neradoval. V první světové válce syn narukoval a na italských hranicích padl. Po válce, po dvacetiletém vdovství se oženil se Zdeňkou Haštavovou z Bělčic. Později se odstěhovali do pražského Spořilova, a tam také zemřeli.

Pan učitel Petr Chaloupka, vysoké a štíhlé postavy, inteligentní a vzdělaný muž, měl děti rád a my jeho také. Na jeho pravidelných procházkách pěšinkou na farské louce k rybníčku a k Pobudovic lesíku přicházely za ním děti a on je učil znát jména květin, v lese jedovaté a jedlé houby. Jednoho dne odešel z domova a byl nalezen mrtev u Ženevského jezera ve Švýcarsku s prostřeleným spánkem. Manželka jeho, hodná a štědrá paní, našla později v bytě za obrazem dopis na rozloučenou s vysvětlením příčiny odchodu.

V této době odešel z bělčického kolektivu učitelů učitel Opl a dosazen jako řídící učitel na novou školu v Koupi. To již pan řídící Vaněrka živ nebyl.

Jiný člen učitelského sboru pan učitel Augustýn Pfeifer byl kantorem jiného typu. Někdy dětem i pro švandu, zvláště při tělocviku, kdy se slovy „dělej jako já, to je pěkná zábava“ poskakoval, rukama šermoval. Ale jinak byl výborným muzikantem a jeho vlastní i nevlastní děti musely bez odmlouvání denně cvičit až čtyři hodiny hudbu. A hudební tradice pokračovala i v další generaci. Jen nás mrzelo, když při zpěvu jsme museli často zpívat podle nás hloupou písničku: „zabil otec sojku, zabila máma, zabily děti, už nám sojka neuletí“ a následovaly další sloky nekonečné písničky. To když děti ve vedlejší třídě spustily píseň „Ej, ti čeští muzikanti“ noty veselé, svižného tempa, hned bychom byli přeběhli do třídy p. uč. Kučery. Nesmím zapomenout i na jeho mimoškolní lásku, zahradničení. Před dávným časem, kdy nebylo o parcelaci ani řeči, pomohl skoro celé tehdejší Rožmitálské ulici k zahradám, tím, že jim odprodal veliký vlastní majetek u Pánovy hory.

Jak byly zdobeny třídy ve škole také vzpomenu. V každé třídě byl kříž, obraz císaře Františka Josefa I. a velký globus. Mimo této výzdoby ještě jedna nebo dvě mapy. V lavicích od druhé třídy byly kalamáře na inkoust.

Na dvorku školy byla veliká kůlny na uhlí a dříví a vedle ní maštálka, kde Vaněrků měli domácí zvířectvo, dokonce i krávu.

Stravování školních dětí tehdy nebylo. Co si přinesly z domova, to o přestávkách jedly ve škole. Nejčastěji chléb, buchtu, ale i vdolek a k tomu čerstvé nebo sušené ovoce, křížaly. Namazaný chléb byl jen v sobotu, když se stloukalo v máselnici.

U nás pravidelně na máslo čekala paní Pešková, vdova po inženýru, z domu č. 64 na náměstí. Od paní Peškové celou usedlost koupil strýc Karel Chaloupka. Zřídil zvýšením domu dva pěkné byty a dole velikou pec na provozování pekařské živnosti. Aby mohl tuto koupi uskutečnit, odejel na několik roků jako pekařský dělník do Ameriky. Manželku s dětmi nechal ve starém domku v Blatenské ulici, kde dříve provozoval pekařství v malém.

V tehdejší době byla v každé chalupě nouze i o krejcar; těžko bylo někdy sehnat peníze i na kvasnice.

Naší rodině velmi pomohla stavba dráhy Blatná - Březnice. Otec místo krav pořídil si pár koní a stal se formanem. Jezdil zdejším kupcům pro zboží až do Kašperských Hor. Také vozil pražce dělníkům na stavbu lokálky. Bratr můj, známý bělčický silák, když vyšel ze školy, pracoval společně se svým otcem a vydělávali tolik, že si zanedlouho mohli přikoupit 2 strychy polí od „černého“ Havláta v „kameněných drahách“ a dva strychy od pana učitele Pfeifera na „homoli“, takže naše usedlost měla třicetdva strychů. Otec jezdíval také často pro koloniální zboží do Prahy, Plzně, ale i do Bavor. Koně měl již tak vycvičené, že sami zastavili před hospodou, kde otec přespával. Rád si totiž při cestě vypil nějaké to pivo a potom usnul.

Končí hrst mých vzpomínek na mládí a školu. Některé veselé, jiné smutné, tak, jak události přinášel život. A mluvíme-li o nich, to proto, aby staří zavzpomínali a mladí srovnávali.

 

Místa kde se v Bělčicích vyučovalo

Stará škola v místě domku č.16

Nynější škola č.69

Třída v domku č.68 (Kraslovna)

Restaurace č.66 (U Kučerů, U Cvrků)

Restaurace U Melounů

Restaurace U Haštavů (Na ošatce)

Radnice (restaurace U Trefných)

Sokolovna

Penzion Dagmar (domek č.27)

Domek č.14

Domek č.62

Domek č.15

Restaurace U Havlátů (U Budských)

Domek č.67 (sklad pomůcek)

Budova nové školky


Plánovaná místa pro výstavbu nové školy

u domku č.212

pod hřbitovem

na Slepičí hoře

přestavba nové MŠ


Některé přestavby a přístavby školy

1822 - 1823 -          dostavění nové školy
1864 -                      přístavba školy na jednopatrovou
1896 - 1897 -          přistavěno druhé patro
1902 -                      přestavba přízemí školy a zřízení bytu pro školníka


Neuskutečněné přestavby a stavby školy

1887 -     plánována nová škola na farském poli na konci Bělčic
1926 -     zhotoveny plány pro novou měšťanskou školu
1927 -     plánována přístavba školy
1934 -     zhotovení náčrtků pro novou školu
1935 -     schválení plánů nové školy
1940 -     nařízení o přístavbě školy
1941 -     schválení stavby nové školy
1945 -     jednání o stavbě nové školy
1950 -     KNV plánuje novou školu
1964 -     plánována stavba nové školy
1969 -     plánován projekt nové školy
1983 -     zhotoven projekt pro přestavbu a přístavbu školy
1995 -     ideový návrh pro přístavbu školy

Časový přehled rozsahu školy a vzniku jednotlivých typů školního vzdělání a názvů školy

1708 -     farní jednotřídní škola
1823 -     obecná škola dvoutřídní
1862 -     obecná škola trojtřídní
1876 -     obecná škola čtyřtřídní
1878 -     obecná škola pětitřídní
1921 -     obecná a měšťanská škola
1941 -     obecná (národní) a hlavní škola
1945 -     obecná a měšťanská škola
1948 -     národní a střední škola
1953 -     osmiletá střední škola
1960 -     základní devítiletá škola
1976 -  základní škola (osm let docházky na základní škole a dva roky na vyšším typu školy)
1996 -     základní škola s povinnou devítiletou školní docházkou
1923 -     živnostenská pokračovací škola
1924 -     lidová škola hospodářská
1943 -     jednoroční učební kurz

 

Místa pro výuku pozemků

na Slepičí hoře

pod Porážkou

u Farského rybníka

pozemek u ŠD v č.37

pozemek za školní budovou

 

Umístění mateřské školy v Bělčicích

1947 - 1949 -          žňový útulek v domku č.150 a později v domku č.215
1955 - 1962 -          Újezdecká ulice č.18
1962 - 1979 -          Újezdecká ulice č.37
1974 - 1979 -          bytovka č.264
1977 - 1979 -          bytovka č.255
1979 -                      nová MŠ

 

Řídící učitelé a ředitelé školy

Jan Vagner                            do r.1803 -             obecná škola
František Ackermann         1803 - 1845 -        obecná škola                                                    Josef Linhart                        1845 - 1863 -         obecná škola                                                   
Jan Tintěra                        1863 - 1883 -         obecná škola                                                    František Hodinář                1883 - 1885 -        obecná škola                                                    Jan Nachtmann                   1885 - 1885 -          obecná škola                                                    Josef Vaněrka                      1885 - 1891 -          obecná škola                                                    Václav Benda                       1891 - 1891 -          obecná škola                                                    Josef Vaněrka                      1891 - 1901 -          obecná škola                                                    Václav Benda                        1901 - 1901 -          obecná škola                                                    Josef Vaněrka                       1901 - 1902 -          obecná škola                                                    Václav Benda                        1902 - 1903 -          obecná škola                                                    František Dudák                    1903 - 1919 -          obecná škola                                                    Václav Benda                        1919 - 1922 -          obecná škola                                                    Jindřich Ptáček                      1921 - 1921 -          měšťanská škola
Karel Šmejkal                         1921 - 1923 -          měšťanská škola
Jan Žáček                               1922 - 1922 -          obecná škola
Karel Šmejkal                         1923 - 1930 -          měšťanská i obecná škola
Karel Kasík                             1930 - 1931 -          měšťanská i obecná škola
Karel Šmejkal                         1931 - 1931 -          měšťanská i obecná škola
Karel Kasík                             1931 - 1934 -          měšťanská i obecná škola
Jan Kmoníček                        1934 - 1934 -          měšťanská i obecná škola
Karel Kasík                             1934 - 1945 -          měšťanská i obecná škola
Josef Pavelka                        1945 - 1945 -          měšťanská i obecná škola
František Mikeš                     1945 - 1946 -          měšťanská i obecná škola
Josef Pavelka                        1946 - 1948 -          měšťanská i obecná škola
Jiří Jungmann                        1948 - 1950 -          národní škola
Josef Blažek                          1948 - 1953 -          střední škola
Miloslava Pýchová                1950 - 1950 -          národní škola
A. Hozová                               1950 - 1951 -          národní škola
M. Kárová                               1951 - 1951 -          národní škola
A. Hozová                               1951 - 1952 -          národní škola
Božena Kratochvílová           1952 - 1952 -          národní škola
Zdeňka Lejhancová               1952 - 1953 -          národní škola
Josef Bláha                            1953 - 1954 -          osmiletá střední škola
Josef Blažek                          1954 - 1958 -          osmiletá střední škola
František Smola                1958 - 1964 -          osmiletá střední škola, základní devítiletá škola
Ladislav Rokoš                      1964 - 1972 -          základní devítiletá škola
Jiří Vojta                                 1972 - 1979 -          základní devítiletá škola, základní škola
Zdeněk Vintiška                    1979 - 1991 -          základní škola
Květa Vokurková                   1991 - 2000 -          základní škola
Antonín Holub                        2000 -                    základní škola a mateřská škola

Nejvěrnější učitelé

Ackermann František         42 let
Benda Václav                       41 let
Pfeifer Augustýn                 38 let                  
Štipl Adolf                            37 let
Pavelka Josef                      36 let
Bendová Marie                    31 let
Pichnerová Věra                  31 let
Vaněrka Josef                     31 let
Dlabačová Eva                     30 let
Jeníčková Marie                  28 let
Kučera Jindřich                   28 let
Trefná Ludmila                    24 let
Kasík Karel                           23 let
Mařík František                   22 let
Meloun Josef                      21 let
Ticháček Martin                  21 let
Černý Jan                             20 let
Jungmann Jiří                     20 let

 

Náboženství

 

Školníci

Vychovatelky ve školní družině

 

Pomocné síly ve škole

 

Skupinové vedoucí Pionýrské organizace

?                                                             1950          

?                                                             1950/1951

?                                                             1951/1952

?                                                             1952/1953

?                                                             1953/1954

?                                                             1954/1955

Marie Pykalová                                   1955/1956

Jiří Kostner                                          1956/1957

Eva Dlabačová                                    1957/1958

Eva Dlabačová                                    1958/1959

Milada Šnourová                                1959/1960

Marie Opelková                                  1960/1961

Milada Šnourová                                1961/1962

Věra Pichnerová                                 1962/1963

Marie Jeníčková                                 1963/1964

Anna Rokošová                                  1964/1965

Eva Dlabačová                                    1965/1966

Karel Jarolímek                                  1966/1967

Marie Knížová                                     1967/1968

přerušení činnosti PO                        1968/1969

přerušení činnosti PO                        1969/1970

přerušení činnosti PO                        1970/1971

?                                                             1971/1972

?                                                             1972/1973

Marie Klímová                                     1973/1974

Jana Čapková                                      1974/1975

Jana Čapková                                      1975/1976

Vlastimil Venclík                                  1976/1977

Dagmar Štěbetáková                          1977/1978

?                                                             1978/1979

Anna Šarkányová                                1979/1980

Jiří Doubrava                                       1980/1981

Drahomíra Chaloupková                    1981/1982

Jan Zemen                                           1982/1983

Jan Zemen                                           1983/1984

Dalibor Košťál                                      1984/1985

Jaroslav Dokoupil                               1985/1986

Libuše Sedláčková                             1986/1987

Libuše Sedláčková                             1987/1988

Libuše Sedláčková                             1988/1989

Markéta Zoulová                                1989/1990

 

Vedoucí školní jídelny

 

Učitelé působící na škole v Bělčicích

Ackermann František

řídící učitel - 1803/1804, 1804/1805, 1805/1806, 1806/1807, 1807/1808, 1808/1809, 1809/1810, 1810/1811, 1811/1812, 1812/1813, 1813/1814, 1814/1815, 1815/1816, 1816/1817, 1817/1818, 1818/1819, 1819/1820, 1820/1821, 1821/1822, 1822/1823, 1823/1824, 1824/1825, 1825/1826, 1826/1827, 1827/1828, 1828/1829, 1829/1830, 1830/1831, 1831/1832, 1832/1833, 1833/1834, 1834/1835, 1835/1836, 1836/1837, 1837/1838, 1838/1839, 1839/1840, 1840/1841, 1841/1842, 1842/1843, 1843/1844, 1844/1845

Arnošt Adolf

farář - 1930/1931, 1931/1932, 1932/1933, 1933/1934, 1934/1935, 1935/1936, 1936/1937, 1937/1938, 1938/1939, 1939/1940,

Balík Josef

1937/1938, 1938/1939, 1939/1940, 1940/1941, 1941/1942, 1942/1943, 1943/1944, 1944/1945, 1945/1946,

Bartoš Václav

????/????

Bartošková Jana

2002/2003, 2003/2004,

Bejček Jan

1935/1936,

Benda Václav

1882/1883, 1883/1884, 1884/1885, 1885/1886, 1886/1887, 1887/1888, 1888/1889, 1889/1890, 1890/1891,

řídící učitel - 1891/1892,

učitel - 1892/1893, 1893/1894, 1894/1895, 1895/1896, 1896/1897, 1897/1898, 1898/1899, 1899/1900, 1900/1901,

řídící učitel - 1901/1902, 1902/1903,

učitel - 1903/1904, 1904/1905, 1905/1906, 1906/1907, 1907/1908, 1908/1909, 1909/1910, 1910/1911, 1911/1912, 1912/1913, 1913/1914, 1914/1915, 1915/1916, 1916/1917, 1917/1918,

ředitel - 1918/1919, 1919/1920, 1920/1921, 1921/1922,

učitel - 1922/1923,

Bendová Marie (Baťková)

1885/1886, 1886/1887, 1887/1888, 1888/1889, 1889/1890, 1890/1891, 1891/1892, 1892/1893, 1893/1894, 1894/1895, 1895/1896, 1896/1897, 1897/1898, 1898/1899, 1899/1900, 1900/1901, 1901/1902, 1902/1903, 1903/1904, 1904/1905, 1905/1906, 1906/1907, 1908/1909, 1909/1910, 1910/1911, 1911/1912, 1912/1913, 1913/1914, 1914/1915, 1915/1916, 1916/1917,

Bendová Marie ml.

1907/1908,

Benešová Dagmar

1968/1969,

Beranová Alžběta

1930/1931, 1931/1932, 1932/1933,

Beranová Marta

1954/1955,

Beránková Milada

1952/1953,

Bernátová Ludmila

1968/1969,

Bezděková Blažena

1946/1947, 1947/1948,

Běhavá Anna

1934/1935,

Běhavý Josef

1933/1934, 1934/1935, 1935/1936,

Bělková M. (Štichová)

1930/1931, 1931/1932, 1932/1933,

Blažek Josef

1947/1948,

ředitel - 1948/1949, 1949/1950, 1950/1951, 1951/1952, 1952/1953,

učitel - 1953/1954,

ředitel - 1954/1955, 1955/1956, 1956/1957, 1957/1958,

Blažková Vlasta (Koutníková)

1947/1948, 1948/1949, 1949/1950, 1950/1951, 1953/1954, 1954/1955, 1955/1956, 1956/1957, 1957/1958,

Bláha František

1946/1947,

Bláha Josef

ředitel - 1953/1954,

Bláhová Marta

1942/1943,

Božovský František

farář - 1945/1946,

Brož Miloslav

1946/1947, 1947/1948, 1948/1949,

Bryndová Marie

1975/1976,

Bryxiová Marie

1922/1923, 1923/1924, 1924/1925, 1925/1926, 1926/1927, 1927/1928,

Burdová Dana

vychovatelka - 1983/1984, 1984/1985, 1985/1986, 1986/1987, 1987/1988, 1988/1989, 1989/1990, 1990/1991, 1991/1992, 1992/1993, 1993/1994, 1994/1995,

učitelka - 1995/1996, 1996/1997,

Burianová Marie (Kotápišová)

2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2014/2015, 2016/2017

Cvičková Eliška

1967/1968, 1968/1969,

Cvrková Renáta

2004/2005, 2005/2006, 2006/2007,

Čadková

vychovatelka - 1981/1982,

Čapková Jana

vychovatelka - 1974/1975, 1975/1976,

Čečatková Jindřiška

1935/1936,

Čejková Martina

1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000,

Čemusová Anna

1927/1928,

Čermák Josef

1945/1946,

Čermáková Růžena

1937/1938, 1938/1939, 1939/1940, 1945/1946, 1946/1947, 1947/1948, 1948/1949, 1954/1955,

Černý Jan

1840/1841, 1841/1842, 1842/1843, 1843/1844, 1844/1845, 1845/1846, 1846/1847, 1847/1848, 1848/1849, 1849/1850, 1850/1851, 1851/1852, 1852/1853, 1853/1854, 1854/1855, 1855/1856, 1856/1857, 1857/1858, 1858/1859, 1859/1860,

Červený Jiří

1945/1946, 1946/1947,

Češková Vlasta

1945/1946,

Diba František

1927/1928,

Dibová Růžena

1951/1952, 1952/1953, 1953/1954,

Diviš Miloslav

1990/1991,

Dlabačová Eva

1956/1957, 1957/1958, 1958/1959, 1959/1960, 1960/1961, 1961/1962, 1962/1963, 1963/1964, 1964/1965, 1965/1966, 1966/1967, 1967/1968, 1968/1969, 1969/1970, 1970/1971, 1971/1972, 1972/1973, 1973/1974, 1974/1975, 1975/1976, 1976/1977, 1977/1978, 1978/1979, 1979/1980, 1980/1981, 1981/1982, 1982/1983, 1983/1984, 1984/1985, 1985/1986,

Dokoupil J.

1984/1985, 1985/1986, 1986/1987,

Dokoupilová H.

1986/1987,

Doubrava Jiří

1980/1981, 1981/1982,

zástupce ředitele - 1982/1983, 1983/1984

Dražanová Milada

1932/1933,

Druhová Bohunka

1921/1922,

Dudák František

řídící učitel - 1902/1903, 1903/1904, 1904/1905, 1905/1906, 1906/1907, 1907/1908, 1908/1909, 1909/1910, 1910/1911, 1911/1912, 1912/1913, 1913/1914, 1914/1915, 1915/1916, 1916/1917, 1917/1918, 1918/1919,

Duspivová Milada

1939/1940,

Dvořák J.

1974/1975, 1975/1976,

vychovatel - 1976/1977,

Fiedler Zdeněk

farář - 1952/1953, 1953/1954,

Fikarová Marie

1917/1918,

Fiřtová Ludmila

1922/1923,

Flašková Radka

2010/2011, 2011/2012, 2012/2013

Fuchs František

1951/1952,

Globóčnik Eduard

farář - 1938/1939, 1939/1940,

Gruss Karel

1939/1940,

Guttwirthová Zdena

1970/1971, 1971/1972,

Hackl Václav

1986/1987,

Hachová Vlasta

1943/1944,

Hanzlík Martin

kaplan - 1897/1898, 1898/1899, 1899/1900, 1900/1901, 1901/1902, 1902/1903, 1903/1904, 1904/1905, 1905/1906, 1906/1907, 1907/1908, 1908/1909, 1909/1910, 1910/1911, 1911/1912,

farář - 1930/1931,

Havlátová Marta

1953/1954,

Havlová Anna

1922/1923, 1923/1924, 1924/1925, 1925/1926, 1926/1927, 1927/1928, 1928/1929, 1929/1930, 1930/1931, 1931/1932, 1932/1933, 1933/1934, 1934/1935, 1935/1936, 1936/1937, 1937/1938, 1938/1939,

Hájková Eva

1969/1970,

Hájková M.

1922/1923, 1923/1924, 1924/1925, 1925/1926, 1926/1927, 1927/1928, 1928/1929, 1929/1930, 1930/1931, 1931/1932, 1932/1933, 1933/1934, 1934/1935, 1935/1936, 1936/1937, 1937/1938, 1938/1939,

Heverová Drahomíra (Chaloupková)

vychovatelka - 1980/1981, 1981/1982, 1986/1987, 1987/1988, 1988/1989, 1989/1990, 1990/1991, 1991/1992, 1992/1993, 1993/1994, 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001,

učitelka - 2000/2001

vychovatelka - 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017

Hladký Jaromír

1969/1970, 1971/1972,

Hlasivcová Helena

1933/1934, 1934/1935, 1935/1936, 1936/1937, 1937/1938, 1938/1939, 1939/1940, 1940/1941, 1941/1942, 1942/1943, 1943/1944, 1944/1945,

Hlaváč Václav

1921/1922,

Hlaváčová M.

1955/1956,

Hlavínová Marcela (Holubová)

1967/1968,

Hodinář František

1876/1877, 1977/1878, 1878/1879, 1879/1880, 1880/1881, 1881/1882, 1882/1883,

řídící učitel - 1883/1884, 1884/1885,

Hochmann František

1863/1864, 1864/1865, 1865/1866, 1866/1867, 1867/1868, 1868/1869, 1869/1870, 1870/1871, 1871/1872,

Holub Antonín

1989/1990, 1990/1991, 1991/1992, 1992/1993, 1993/1994, 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000,

ředitel - 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017

Horažďovský F.

1922/1923,

Honsová (Štěpánková)

vychovatelka - 1983/1984, 1984/1985, 1985/1986,

Hozová A.

ředitelka - 1950/1951, 1951/1952,

Hrubá

vychovatelka - 1982/1983,

Hrubcová Ludmila (Rozmajzlová)

1948/1949, 1949/1950, 1950/1951,

Hummelová Josefa

1932/1933,

Hušáková Helena

1951/1952,

Chalupecký František

1907/1908, 1908/1909, 1909/1910, 1910/1911, 1911/1912, 1912/1913, ????/????, 1918/1919, ????/????, 1921/1922, 1923/1924, 1924/1925, 1925/1926, 1926/1927, 1930/1931, 1931/1932, 1932/1933, 1933/1934,

Chaloupka Petr

1891/1892, 1892/1893, 1893/1894, 1894/1895, 1895/1896, 1896/1897, 1897/1898, 1898/1899, 1899/1900, 1900/1901, 1901/1902, 1902/1903, 1903/1904, 1904/1905, 1905/1906, 1906/1907,

Chrstošová Marie

vychovatelka - 1969/1970,

Chvach J. (?Cvach?)

1906/1907, 1907/1908,

Jančar Jos.

kaplan - 1912/1913, 1913/1914,

Jankovec Miloslav

1946/1947,

Jarešová Andrea

2013/2014

Jarolímek Antonín

farář - 1930/1931, 1931/1932, 1932/1933, 1933/1934, 1934/1935, 1935/1936, 1936/1937, 1937/1938, 1938/1939, 1939/1940, 1940/1941, 1941/1942, 1942/1943, 1943/1944, 1944/1945,

děkan - 1945/1946, 1946/1947, 1947/1948,

Jarolímek Karel

1966/1967,

Jedličková Romana

2014/2015, 2015/2016

Jelínek Václav

1905/1906,

Jeníčková Marie

1939/1940,

Jeníčková Marie (Tlustá)

1962/1963, 1963/1964, 1964/1965, 1965/1966, 1966/1967, 1967/1968, 1968/1969, 1969/1970, 1970/1971, 1971/1972, 1972/1973, 1973/1974, 1974/1975, 1975/1976, 1976/1977, 1977/1978, 1978/1979, 1979/1980, 1980/1981, 1981/1982, 1982/1983, 1983/1984, 1984/1985, 1985/1986, 1986/1987, 1987/1988, 1988/1989, 1991/1992,

Ježková Lenka (Vonášková)

1987/1988, 1988/1989, 1989/1990, 1990/1991, 1991/1992, 1996/1997, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017

Jiroušková Lenka

2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2015/2016

Jiřinec Václav

1958/1959,

Jiříková Bohuslava

1945/1946, 1946/1947,

Jungmann Jiří

1947/1948,

ředitel - 1948/1949, 1949/1950,

učitel - 1950/1951, 1951/1952, 1952/1953, 1953/1954, 1954/1955, 1955/1956, 1956/1957, 1957/1958, 1958/1959, 1959/1960, 1960/1961, 1961/1962, 1962/1963, 1963/1964, 1964/1965, 1965/1966, 1969/1970,

Jungmannová Božena (Šmídová)

1937/1938, 1961/1962, 1966/1967, 1967/1968,

Kaba Rudolf

1923/1924,

Kabátník Josef

1974/1975,

Kafková J.

1953/1954,

Kamenická Helena

1945

Kaprová Eva

2001/2002,

Karas František

1923/1924, 1924/1925, 1925/1926, 1926/1927, 1927/1928, 1928/1929, 1929/1930, 1930/1931, 1931/1932, 1932/1933, 1933/1934, 1934/1935,

Kasík Karel

1922/1923, 1923/1924, 1924/1925, 1925/1926, 1926/1927, 1927/1928, 1928/1929, 1929/1930,

zastupující ředitel - 1930/1931,

ředitel - 1931/1932, 1932/1933, 1933/1934, 1934/1935, 1935/1936, 1936/1937, 1937/1938, 1938/1939, 1939/1940, 1940/1941, 1941/1942, 1942/1943, 1943/1944, 1944/1945,

Kasíková Anna

1937/1938, 1938/1939, 1939/1940,

Kastner Miroslav

1966/1967,

Kastnerová Milada (Šnourová)

1959/1960, 1960/1961, 1961/1962, 1962/1963, 1963/1964,

Kárová M.

ředitelka - 1951/1952,

učitelka - 1952/1953,

Klíma Miroslav

1991/1992,

Klímová Marie

vychovatelka - 1970/1971, 1971/1972, 1972/1973, 1973/1974,

Kmoníček Jan

ředitel - 1934/1935,

Kniha František

farář - 1910/1911, 1911/1912, 1912/1913, 1913/1914,

Knížová Marie

1965/1966, 1966/1967, 1967/1968,

Kocmatová Ivana

1976/1977,

Kocourková Marcela (Lohnická)

1963/1964, 1964/1965, 1965/1966, 1966/1967, 1967/1968, 1968/1969, 1969/1970, 1970/1971, 1971/1972, 1972/1973,

Kocourková Radka

1996/1997

Kočovská Hana (Novotná)

2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2013/2014, 2016/2017

Kodat Ladislav

1932/1933,

Kostner Jiří

1956/1957, 1957/1958, 1958/1959, 1959/1960, 1960/1961, 1961/1962,

zástupce ředitele - 1962/1963, 1963/1964, 1964/1965, 1965/1966, 1966/1967, 1967/1968, 1968/1969,

Koštová Zdeňka

1929/1930, 1930/1931, 1931/1932, 1932/1933, 1933/1934, 1934/1935, 1935/1936, 1936/1937, 1937/1938,

Košťál Dalibor

1983/1984, 1984/1985,

Kotšmídová Eva (Lexová)

1985/1986, 1986/1987, 1987/1988, 1988/1989, 1991/1992, 1992/1993, 1993/1994, 1994/1995, 1995/1996,

Koubková Hana (Černochová)

1998/1999, 1999/2000, 2000/2001,

Koustl (?Koukol?) Josef

1863/1864, 1864/1865, 1865/1866, 1866/1867,

Kovářík Miroslav

1970/1971,

Kraizlová Anna

1968/1969,

Krasík Karel

1943/1944,

Kratochvílová (Slavíková) Božena

1940/1941, 1941/1942, 1942/1943, 1943/1944, 1944/1945, 1945/1946, 1946/1947, 1947/1948, 1948/1949, 1949/1950, 1950/1951, 1951/1952,

ředitelka - 1952/1953,

učitelka - 1953/1954,

Krásová Martina

1989/1990,

Krátký Jindřich

1969/1970,

Krček Jan

1953/1954,

Kreibichová Marie

1915/1916,

Krejčí Josef

1929/1930, 1937/1938, 1938/1939, 1939/1940,

Krejčová (Hájková) Ludmila

1937/1938, 1938/1939,

Krch Adolf

1922/1923,

Krchová Aloisie

1923/1924,

Kroupová Marie

1958/1959,

Kubátová

1991/1992,

Kubeš Josef

1922/1923,

Kubíčková (Marhounová) Marie

1938/1939, 1939/1940, 1940/1941, 1941/1942,

Kubíková Hana

1994/1995, 1995/1996

Kubíková Martina

2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006,

Kučera Jindřich

1898/1899, 1899/1900, 1900/1901, 1901/1902, 1902/1903, 1903/1904, 1904/1905, 1905/1906, 1906/1907, 1907/1908, 1908/1909, 1909/1910, 1910/1911, 1911/1912, 1912/1913, 1913/1914, 1914/1915, 1915/1916, 1916/1917, 1917/1918, 1918/1919, 1919/1920, 1920/1921, 1921/1922, 1922/1923, 1923/1924, 1924/1925, 1925/1926,

Kuděj František

1923/1924,

Kudějová Zdena

1957/1958,

Kurzová Olga

1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009,

Kyznar Jan

1980/1981,

Křemen František

1976/1977, 1978/1979,

Křivancová Eva

1987/1988, 1988/1989, 1993/1994,

Kuparová Zdena

1970/1971, 1972/1973,

Kvardová Aneta

2006/2007,

Landmanová

1879/1880, ????/????,

Lehmanová Miroslava

1968/1969, 1969/1970,

Lejhancová Zd.

ředitelka - 1952/1953,

učitelka - 1953/1954,

Lenšáková

1970/1971,

Lešáková E.

1972/1973, 1973/1974, 1974/1975, 1975/1976, 1976/1977, 1977/1978,

Levá Jana

pedagogická asistentka

2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009,

učitelka

2009/2010, 2010/2011

Licherová Jarmila

1980/1981,

Linhart Josef

řídící učitel - 1845/1846, 1846/1847, 1847/1848, 1848/1849, 1849/1850, 1850/1851, 1851/1852, 1852/1853, 1853/1854, 1854/1855, 1855/1856, 1856/1857, 1857/1858, 1858/1859, 1859/1860, 1860/1861, 1861/1862, 1862/1863,

Macková (Machová) Vlasta

1941/1942, 1942/1943,

Maďarová Anna

1933/1934,

Machovec František

1950/1951, 1951/1952, 1952/1953,

Mandáková H.

1987/1988,

Marková Marie

1942/1943, 1946/1947, 1953/1954, 1954/1955, 1955/1956, 1956/1957,

Maršíková Ludmila

1926/1927, 1927/1928, 1928/1929, 1929/1930, 1930/1931, 1931/1932, 1932/1933,

Mařík František

kaplan - 1889/1890, 1890/1891, 1891/1892, 1892/1893, 1893/1894, 1894/1895, 1895/1896, 1896/1897, 1897/1898,

farář - 1913/1914, 1914/1915, 1915/1916, 1916/1917, 1917/1918, 1918/1919, 1919/1920, 1920/1921, 1921/1922, 1922/1923, 1923/1924, 1924/1925, 1925/1926,

Mašek Ladislav

farář - 1942/1943, 1943/1944, 1944/1945, 1945/1946, 1946/1947, 1947/1948,

Matějek Jiří

1988/1989, 1989/1990, 1990/1991, 1991/1992, 1992/1993, 1993/1994, 1994/1995,

Matějka Karel

1937/1938,

Matějková Marie

vychovatelka - 1979/1980,

učitelka - 1980/1981, 1981/1982, 1982/1983, 1983/1984, 1984/1985, 1985/1986, 1986/1987, 1987/1988, 1988/1989, 1989/1990, 1990/1991, 1991/1992, 1992/1993, 1993/1994, 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009,

Matějková Marie ml.

1988/1989, 1991/1992, 1992/1993, 1993/1994, 1994/1995,

Matějková Růžena

1936/1937, 1937/1938,

Málková Zuzana

pedagogický asistent

2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015

Meloun Josef

1918/1919, 1919/1920, 1920/1921, 1921/1922, 1922/1923, 1923/1924, 1924/1925, 1925/1926, 1926/1927, 1927/1928, 1928/1929, 1929/1930, 1930/1931, 1931/1932, 1932/1933, 1933/1934, 1934/1935, 1935/1936, 1936/1937, 1937/1938, 1938/1939,

Michálek J.

1968/1969,

Mikeš František

1924/1925, 1925/1926, 1926/1927,

ředitel - 1945/1946,

učitel - 1946/1947, 1952/1953,

Mikulková Milena

1970/1971, 1971/1972, 1972/1973,

Mokráček Bedřich

farář - 1932/1933,

Mora Josef

1941/1942, 1942/1943, 1943/1944,

Mrazík František

farář - 1885/1886, 1886/1887, 1887/1888, 1888/1889,

Muckenschnáblová Zdeňka

1943/1944, 1944/1945,

Müllerová Anna

1944/1945,

Muzikářová J.

1926/1927,

Nachtmann Jan

1881/1882, 1882/1883, 1883/1884, 1884/1885,

řídící učitel - 1885/1886,

učitel - 1886/1887, 1887/1888, 1888/1889, 1889/1890,

Nelchiov Heinl

kantor - 1708/1709, 1709/1710, 1710/1711, 1711/1712, 1712/1713, 1713/1714,

Neumann Šalamoun

rabín - 1914/1915, 1915/1916, 1916/1917,

Němcová L.

1936/1937,

Novotná Jana

2002/2003, 2003/2004,

Oberreiter Josef

zástupce ředitele - 1953/1954, 1954/1955, 1955/1956, 1956/1957, 1957/1958,

Opelková Marie

1960/1961,

Oppl

1892/1893, 1893/1894, 1894/1895, 1895/1896, 1896/1897,

Papež František

1924/1925, 1925/1926

Papež Jiří

1939/1940, 1940/1941, 1941/1942, 1942/1943, 1943/1944, 1944/1945,

Pavelka Josef

1925/1926, 1926/1927, 1928/1929, 1929/1930, 1930/1931, 1931/1932, 1932/1933, 1933/1934, 1934/1935, 1935/1936, 1936/1937, 1937/1938, 1938/1939, 1939/1940, 1940/1941, 1941/1942, 1942/1943, 1943/1944,

ředitel - 1944/1945,

zástupce ředitele - 1945/1946,

ředitel - 1946/1947, 1947/1948,

učitel - 1954/1955, 1955/1956, 1956/1957, 1957/1958, 1958/1959, 1959/1960, 1960/1961, 1961/1962, 1962/1963, 1963/1964, 1964/1965, 1965/1966, 1966/1967, 1967/1968,

Pecivál František

1934/1935, 1936/1937, 1940/1941, 1941/1942, 1942/1943, 1943/1944, 1944/1945, 1945/1946,

Pelikánová Marie

1941/1942,

Pfeifer Augustýn

1885/1886, 1886/1887, 1887/1888, 1888/1889, 1889/1890, 1890/1891, 1891/1892, 1892/1893, 1893/1894, 1894/1895, 1895/1896, 1896/1897, 1897/1898, 1898/1899, 1899/1900, 1900/1901, 1901/1902, 1902/1903, 1903/1904, 1904/1905, 1905/1906, 1906/1907, 1907/1908, 1908/1909, 1909/1910, 1910/1911, 1911/1912, 1912/1913, 1913/1914, 1914/1915, 1915/1916, 1916/1917, 1917/1918, 1918/1919, 1919/1920, 1920/1921, 1921/1922, 1922/1923,

Pichnerová Věra

1953/1954, 1954/1955, 1955/1956, 1956/1957, 1957/1958, 1958/1959, 1959/1960, 1960/1961, 1961/1962, 1962/1963, 1963/1964, 1964/1965, 1965/1966, 1966/1967, 1967/1968, 1968/1969, 1969/1970, 1970/1971, 1971/1972, 1972/1973, 1973/1974, 1974/1975, 1975/1976, 1976/1977, 1977/1978, 1978/1979, 1979/1980, 1980/1981, 1981/1982, 1982/1983, 1984/1985,

Pich Pavel

1986/1987,

Pichová Jana

1984/1985, 1985/1986, 1987/1988, 1988/1989, 1989/1990, 1990/1991, 1991/1992, 1992/1993, 1993/1994, 1994/1995,

Pilousová Marie

1940/1941,

Pojer Josef

1939/1940, 1943/1944, 1944/1945,

Poláček Jakub

1835/1836, 1836/1837, 1837/1838, 1838/1839, 1839/1840, 1841/1842, 1842/1843, 1843/1844, 1844/1845,

Prixlová Jaroslava

1926/1927,

Procházková Jaroslava

1939/1940, 1940/1941, 1941/1942, 1942/1943, 1943/1944, 1944/1945, 1945/1946,

Prokop Karel

1936/1937, 1937/1938, 1938/1939, 1941/1942,

Přibíková Bohumila

1926/1927,

Ptáček Jindřich

ředitel měšťanské školy - 1921/1922,

Ptáček Ladislav

1891/1892, 1892/1893,

Puchmajer Augustýn

1884/1885, 1885/1886, 1886/1887, 1887/1888, 1888/1889, 1889/1890, 1890/1891, 1891/1892,

Pykalová Marie

1955/1956,

Pýchová Miloslava (Hejnová)

1944/1945, 1945/1946, 1947/1948, 1948/1949,

ředitelka - 1949/1950,

Rajtmajerová Alena

2001/2002, 2002/2003,

Raušarová Alžběta

1925/1926,

Režný Jan

1982/1983,

Rokoš Ladislav

ředitel - 1964/1965, 1965/1966, 1966/1967, 1967/1968, 1968/1969, 1969/1970, 1970/1971, 1971/1972,

Rokošová Anna

1964/1965, 1965/1966, 1966/1967, 1967/1968, 1968/1969, 1969/1970, 1970/1971, 1971/1972,

Rubeš Jan

1860/1861, 1861/1862, 1862/1863, 1863/1864, 1864/1865, 1865/1866, 1866/1867, 1867/1868, 1868/1869, 1869/1870, 1870/1871,

Ruth Martin

1885/1886, 1886/1887, 1887/1888, 1888/1889, 1889/1890,

Růt Josef

kaplan - 1885/1886, 1886/1887, 1887/1888, 1888/1889,

Růžičková Růžena

1901/1902,

Rybák František

1978/1979, 1979/1980,

Řehoř Vojtěch

kaplan - 1913/1914, 1914/1915, 1915/1916,

Řehořová Olga (Kolářová)

1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017

Říhová Julie

1923/1924,

Římnáčová

vychovatelka - 1982/1983,

Říská Pavlína

2007/2008, 2008/2009, 2009/2010

Řísky Joanes

kantor - 1714/1715, 1715/1716, 1716/1717, 1717/1718, 1718/1719, 1719/1720, 1720/1721, 1721/1722, 1722/1723, 1723/1724,

Salátová J.

1956/1957,

Seidlová Kateřina

2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009,

Slavá M.

vychovatelka - 1970/1971,

Sedláčková L. - 

vychovatelka - 1981/1982,

učitelka - 1986/1987, 1987/1988, 1988/1989,

Skuhravý František

1803/1804, ????/????,

Smola František

ředitel - 1958/1959, 1959/1960, 1960/1961, 1961/1962, 1962/1963, 1963/1964, 

učitel - 1967/1968,

Smolík

1976/1977,

Smolová Vlasta

1958/1959, 1959/1960, 1960/1961, 1961/1962, 1962/1963, 1963/1964, 1964/1965, 1965/1966,

Solarová Jiřina

1960/1961, 1961/1962,

Soused Karel

1938/1939,

Stichenwirthová Hana

1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017

Štichová Josefa

1934/1935, 1935/1936,

Střeleček Alois

farář - 1953/1954,

Sudová Markéta

vychovatelka - 2000/2001,

Sussová

1927/1928,

Šalanská Bohumila

1929/1930, 1930/1931, 1931/1932,

Šarkányová

1977/1978,

Šatava Jaroslav

1946/1947,

Šavrdová V.

1956/1957,

Šámal Arnošt

1955/1956, 1956/1957,

Šámalová Ludmila

1954/1955,

Šebestová Ivana

1987/1988, 1988/1989, 1989/1990,

Šefrna František

1968/1969,

Šilha Jan

1872/1873, 1873/1874, 1874/1875,

Šilhán Petr

1992/1993,

Šimková Věra

2004/2005,

Šindelář Josef

1985/1986,

Šiška Václav

1947/1948, 1948/1949, 1949/1950, 1950/1951, 1951/1952, 1952/1953,

Šmejkal Karel

ředitel - 1921/1922, 1922/1923, 1923/1924, 1924/1925, 1925/1926, 1926/1927, 1927/1928, 1928/1929, 1929/1930, 1930/1931,

učitel - 1931/1932,

Šmejkalová Ludmila

1948/1949, 1949/1950, 1950/1951, 1951/1952,

Šorma Jos.

farář - 1948/1949,

Šornová Vilma

2006/2007,

Španihelová Jana (Kalousová)

1997/1998, 1988/1999, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017

Šrubař Ludvík

1939/1940,

Štěpánek

1989/1990

Štěpánek Jan

1902/1903,

Štěbetáková Dagmar

1977/1978, 1978/1979,

Štipl Adolf

1887/1888, 1888/1889, 1889/1890, 1890/1891, 1891/1892, 1892/1893, 1893/1894, 1894/1895, 1895/1896, 1896/1897, 1897/1898, 1898/1899, 1899/1900, 1900/1901, 1901/1902, 1902/1903, 1903/1904, 1904/1905, 1905/1906, 1906/1907, 1907/1908, 1908/1909, 1909/1910, 1910/1911, 1911/1912, 1912/1913, 1913/1914, 1914/1915, 1915/1916, 1916/1917, 1917/1918, 1918/1919, 1919/1920, 1920/1921, 1921/1922, 1922/1923, 1923/1924,

Štolba Karel

1953/1954, 1954/1955, 1955/1956, 1956/1957, 1957/1958,

Švejdová Martina

2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017

Tesař František

1924/1925,

Ticháček Martin

farář - 1890/1891, 1891/1892, 1892/1893, 1893/1894, 1894/1895, 1895/1896, 1896/1897, 1897/1898, 1898/1899, 1899/1900, 1900/1901, 1901/1902, 1902/1903, 1903/1904, 1904/1905, 1905/1906, 1906/1907, 1907/1908, 1908/1909, 1909/1910, 1910/1911,

Tintěra Jan

????/????, 1834/1835,

řídící učitel - 1863/1864, 1864/1865, 1865/1866, 1866/1867, 1867/1868, 1868/1869, 1869/1870, 1870/1871, 1871/1872, 1872/1873, 1873/1874, 1874/1875, 1875/1876, 1876/1877, 1877/1878, 1878/1879, 1879/1880, 1880/1881, 1881/1882, 1882/1883,

Tintěra Josef

1946/1947,

Trefná Ludmila

1960/1961, 1961/1962, 1962/1963, 1963/1964, 1964/1965, 1965/1966, 1966/1967, 1967/1968, 1968/1969, 1969/1970, 1970/1971, 1972/1973, 1973/1974, 1974/1975, 1975/1976, 1976/1977, 1977/1978, 1978/1979, 1979/1980, 1980/1981, 1981/1982, 1982/1983, 1983/1984, 1984/1985,

Trefná Marie

1914/1915,

Truhlářová Jaroslava

1958/1959, 1959/1960,

Turková Bohuslava

2008/2009, 2013/2014,

Uhlíková Marcela

1991/1992, 1992/1993,

Vagner Jan

řídící učitel - 1784/1785, 1785/1786, 1786/1787, 1787/1788, 1788/1789, 1789/1790, 1790/1791, 1791/1792, 1792/1793, 1793/1794, 1794/1795, 1795/1796, 1796/1797, 1797/1798, 1798/1799, 1799/1800, 1801/1802, 1802/1803,

Vanduchová Marie

1992/1993, 1993/1994

Vaněrka Josef

1871/1872, 1872/1873, 1873/1874, 1874/1875, 1875/1876, 1876/1877, 1877/1878, 1878/1879, 1879/1880, 1880/1881, 1881/1882, 1882/1883, 1883/1884, 1884/1885,

řídící učitel - 1885/1886, 1886/1887, 1887/1888, 1888/1889, 1889/1890, 1890/1891, 1891/1892, 1892/1893, 1893/1894, 1894/1895, 1895/1896, 1896/1897, 1897/1898, 1898/1899, 1899/1900, 1900/1901, 1901/1902

Vaněrková Božena

1897/1898,

Vaňková Jarmila (Štýsová)

1952/1953, 1953/1954,

Vavřincová (Janotová) Helena

1944/1945, 1946/1947, 1947/1948,

Václavů A.

1962/1963,

Vágnerová Miloslava

1901/1902,

Válová Blažena

1945/1946,

Vávrová (Peciválová) Marie

1937/1938, 1938/1939, 1939/1940, 1941/1942,

Venclík Vlastimil

1975/1976, 1977/1978,

Veselá Zdeňka

1933/1934,

Vildtová J.

1973/1974, 1974/1975,

Vilítová Monika (Češková)

2000/2001, 2001/2002, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017

Vintiška Zdeněk

ředitel - 1979/1980, 1980/1981, 1981/1982, 1982/1983, 1983/1984, 1984/1985, 1985/1986, 1986/1987, 1987/1988, 1988/1989, 1989/1990, 1990/1991,

učitel - 1991/1992,

Vohnická Kateřina

1995/1996,

Vojta Jiří

ředitel - 1972/1973, 1973/1974, 1974/1975, 1975/1976, 1976/1977, 1977/1978, 1978/1979,

učitel - 1990/1991,

Vojtová Eva

1978/1979, 1979/1980, 1980/1981, 1981/1982,

Vojtová Marie

1973/1974, 1977/1978, 1978/1979, 1979/1980, 1980/1981, 1981/1982, 1982/1983, 1983/1984,

zástupce ředitele - 1984/1985, 1985/1986,

Vokhůrka František

1881/1882, 1882/1883, 1883/1884, 1884/1885, 1885/1886, 1886/1887, 1887/1888, 1888/1889, 1889/1890, 1890/1891,

Vokurková Květa

1977/1978, 1978/1979, 1981/1982, 1982/1983, 1983/1984, 1984/1985, 1985/1986, 1986/1987, 1987/1988, 1988/1989, 1989/1990, 1990/1991,

ředitelka - 1991/1992, 1992/1993, 1993/1994, 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000,

učitelka - 2003/2004, 2005/2006,

Vokurková Milada

1941/1942,

Vonášek Václav

za okupace

Vonášková Eva

2008/2009, 2009/2010

Vorlíčková Jarmila

1925/1926,

Voříšek V.

1950/1951,

Vrátná Jana

1989/1990,

Vrbská Lenka

1985/1986,

Vystrčil Karel

farář - 1940/1941, 1941/1942,

Zajíček František

1946/1947, 1952/1953,

Zajíčková Marie (Formanová)

1946/1947,

Zelenka Vladimír

1945/1946,

Zemanová Libuše

2009/2010,

Zemen Jan

1982/1983, 1983/1984,

Zoulová Markéta

1989/1990, 1990/1991, 1991/1992, 1992/1993, 1993/1994, 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001,

Žáček Jan

ředitel - 1922/1923,

Žáček Ladislav

1913/1914,

Žáková M.

1934/1935, 1935/1936,

Žáková M.ml.

1935/1936,

Židová M.

1959/1960,

Žilinská Lucie

1939/1940,

Žítek Josef

1938/1939, 1939/1940, 1940/1941, 1941/1942, 1942/1943, 1943/1944, 1945/1946, 1946/1947, 1947/1948, 1948/1949, 1949/1950,

 

Stav žáků v průběhu let ve škole v Bělčicích